U bent hier

Verwaarlozing

Het lokaal bestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op haar grondgebied voorkomen en bestrijden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwval de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen.

Rotselaar heeft een gemeentelijk reglement 'Registratie verwaarloosde woningen en gebouwen'. Het reglement regelt hoe de vaststelling van de verwaarlozing, de opname in het register, de schrapping, ... gebeurt en wat de gevolgen van opname kunnen zijn. Bij tekenen van verval worden eigenaars preventief op de hoogte gebracht van de vastgestelde gebreken.

Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen

  • De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld vanop het openbaar domein of publiekelijk toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag.
  • Deze vaststelling wordt beschreven in een administratieve akte, waarin ook foto's zijn opgenomen.
  • Deze akte wordt door de registerbeheerder IGO verstuurd naar de eigenaar(s) van het verwaarloosde pand.

Beroep aantekenen

Als eigenaar van een verwaarloosd pand kun je beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.

Als er geen beroep aangetekend wordt of als het beroep verworpen wordt, dan wordt het pand effectief opgenomen in het gemeentelijk  register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Wat is een verwaarloosde woning of gebouw?

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of –gebinte, kroonlijst of dakgoten, schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of winddicht is.

Hoe kan ik als eigenaar de registratie vermijden?

Als eigenaar van een verwaarloosde woning/gebouw kun je de gebreken herstellen. Het lokaal bestuur en in het bijzonder de technisch adviseur van het woonproject biedt ondersteuning en begeleiding bij herstel aan de eigenaars indien nodig. Als hiervoor eerst renovatiewerken nodig zijn, vergeet dan niet dat je misschien beroep kunt doen op allerlei premies en fiscale voordelen. Na herstel kun je een schrapping uit het gemeentelijk register aanvragen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Het Woonproject Wonen tussen Dijle en Velp (IGO) beantwoordt graag al je vragen over verwaarlozing, premies en fiscale voordelen en al je andere vragen over wonen. Je kunt er terecht tijdens hun zitdagen, of neem contact op via 016 31 18 69 of info@wooninfopunten.be.

Meer info over verwaarlozing?

woonproject/technisch adviseurs:
Christoph Daenen 0473 85 97 81 - christoph.daenen@igo.be 
Tim Houben 0473 85 97 70 - tim.houben@igo.be 

consulent Leegstand en Patrimonium:
Harriet Kramers 0471 66 04 52 - harriet.kramer@igo.be 

Wooninfopunt

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 31 18 69

Spreekuren:

  • Elke woensdag vrij spreekuur van 14 tot 16 uur in het administratief centrum (met uitzondering van feestdagen)
  • Elke eerste maandag van de maand op afspraak van 17 tot 20 uur in het administratief centrum (met uitzondering van feestdagen)
  • Uitzonderlijk geen spreekuur op woensdag 29 mei 2019.