U bent hier

Verwarmingstoelage

Wat?

Tussenkomst in het energiefactuur voor verwarming met bepaalde brandstoffen:

  • Huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
  • Verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
  • Bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

De verwarmingstoelage geldt niet voor: elektrische verwarming, aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen, butaangas in gasflessen.

Voorwaarden?

  • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verwarmingstoelage zijn afhankelijk van je jaarlijks bruto belastbaar inkomen.
  • Deze toelage is voornamelijk bedoeld voor mensen met een laag gezinsinkomen of in schuldbemiddeling/-regeling zitten en hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
  • De leveringsdatum mag bij aanvraag niet meer dan 60 dagen oud zijn.

Hoe aanvragen?

  • Neem binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof contact op met het Lokaal Dienstencentrum.
  • Zitdag 'verwarmingstoelage' op woensdagvoormiddag in het Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'.

Wat meebrengen?

  • Factuur brandstof
  • Identiteitskaart gezinshoofd

Meer info

Sociaal verwarmingsfonds
0800 90 929
www.verwarmingsfonds.be