U bent hier

Voorlopig rijbewijs aanvragen

Maak een afspraak

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider (vanaf 17 jaar). Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (vanaf 18 jaar). Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
  Let op: hierbij ben je verplicht om eerst 20 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool.

Verander je van begeleider? Dan kun je dit document downloaden en ingevuld binnenbrengen op de dienst Bevolking.

Kostprijs

27 euro

Hoe aanvragen?

Je voorlopig rijbewijs aanvragen kan zowel online als op afspraak:

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart of verblijfsdocument.
 • Je huidig voorlopig rijbewijs, indien van toepassing.
 • Voor voorlopig rijbewijs met begeleider: (kopie) van de identiteitskaart van de begeleider ter controle van de handtekening op de aanvraag voor een voorlopig rijbewijs. Enkel nodig als de begeleider geen inwoner van gemeente Rotselaar is.
 • Voor voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je rijgeschiktheidsattest van de rijschool. Je bent verplicht om vooraf minimaal 20 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool.

Is je voorlopig rijbewijs niet meer geldig?

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs nog geen drie jaar verstreken is, kun je eenmalig een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen. Dit voorlopig rijbewijs is 12 maanden geldig.

Let op: hier ben je verplicht om minimaal 6 uur praktijklessen te volgen bij een erkende rijschool en je theoretisch examen moet nog geldig zijn.

 • Vraag je een voorlopig rijbewijs aan dat geldig is voor 12 maanden, breng dan ook je vervallen voorlopig rijbewijs mee.

Aanvraag stageattest

Als de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs is vervallen en je geen nieuw voorlopig rijbewijs kunt verkrijgen, kun je je praktisch examen afleggen nadat je 6 uur praktijkles gevolgd hebt in een rijschool.

Om je praktisch examen af te leggen, neem je je getuigschrift van onderricht van de rijschool en het stageattest afgeleverd door de gemeente mee naar het examencentrum.

 • Meebrengen om een gratis stageattest aan te vragen: identiteitskaart, vervallen voorlopig rijbewijs.

Document afhalen?

 • Je krijgt bij de aanvraag van je voorlopig rijbewijs aan het loket meteen een afspraak om het document af te halen.
 • Opgelet: als je het rijbewijs niet ophaalt binnen de 90 dagen na de aanvraag, wordt het vernietigd en moet je een nieuw rijbewijs aanvragen.

Maak een afspraak