Vragenhalfuurtje

Om de inwoners meer te betrekken bij het beleid van de gemeente organiseert de gemeenteraad een vragenhalfuurtje tijdens elke zitting. Concreet betekent dit dat je als inwoner een vraag kunt stellen aan de gemeenteraad of aan een specifiek gemeenteraadslid.

Voorwaarden

 • Je bent meerderjarig en inwoner van Rotselaar
 • Je bent persoonlijk aanwezig op het vragenhalfuurtje
 • Per zitting kun je maximum twee vragen indienen
 • Vragen mogen enkel betrekking hebben op de materies die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren
 • Persoonlijke aanvallen of beledigingen zijn niet toegestaan
 • Je vragen mogen niet gaan over persoonsgebonden materies
 • Bij het vragenhalfuurtje is geen ruimte voor discussie of debat

Hoe dien ik een vraag in?

 • Bezorg je vraag schriftelijk (brief/e-mail) aan de algemeen directeur of zijn afgevaardigde
 • Uiterlijk 7 werkdagen vóór de gemeenteraadszitting
 • Vermeld altijd je naam en adres
 • Vermeld het raadslid aan wie je de vraag stelt

Procedure

 1. De gemeenteraadsvoorzitter oordeelt of de vraag ontvankelijk is
 2. Indien je vraag onontvankelijk wordt verklaard, brengt de algemeen directeur of zijn afgevaardigde je hiervan op de hoogte
 3. De vragen worden chronologisch behandeld, volgens het tijdstip van indiening
 4. Het ondervraagde raadslid geeft kort en bondig een antwoord op de gemeenteraadszitting
 5. Indien er meer tijd nodig is om informatie in te winnen, beantwoordt het raadslid de vraag schriftelijk binnen de 30 dagen na de zitting
 6. De vragen en antwoorden worden beknopt genotuleerd in het verslag van de gemeenteraadszitting

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

De uitgebreide voorwaarden en spelregels van het vragenhalfuurtje vind je onder art. 47 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Interne zaken - Algemeen directeur

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 11

De algemeen directeur is beschikbaar op afspraak.