Wat doet de jeugdraad?

Waar zetten wij ons voor in?

De jeugdraad geeft advies aan de gemeente in haar ondersteuning van jeugdhuizen en jeugdbewegingen, maar ook bij beleidskeuzes en de opmaak van reglementen. Verder organiseert de Jeugdraad allerlei leuke acties en nieuwe evenementen in het kader van jeugdcultuur.


Onze realisaties

  • Grote kinder- en jongerenenquête
  • Oordoppenacties
  • Subsidiëren van speelstraten, nieuwe projecten en jeugdcultuur


Wat zijn de ideeën/projecten voor de komende jaren?

  • Een stempel drukken op het nieuwe beleid van de gemeente op basis van de kinder- en jongerenenquête
  • Ijveren voor veiligere fietspaden (in eerste instantie aan en in de buurt van scholen en jeugdbewegingen)
  • Ijveren voor investeringen in het Meer van Rotselaar
  • De derde editie van Podiumvlees, waarbij de Jeugdraad podiumkansen creëert voor lokaal talent


Hoe vaak komen we samen?

  • Ongeveer elke twee maanden
  • We houden rekening met examen- en vakantieperiodes
  • Tussendoor richten we ook werkgroepen op die apart samenkomen om concreet rond bepaalde thema’s te brainstormen.

Onze leden

Jongeren uit allerlei verschillende hoeken, die mee willen nadenken over vernieuwende projecten en verbeteringen in Rotselaar. We houden vast aan een gezellige sfeer zowel tijdens als na de vergadering, waardoor iedereen zich snel thuis voelt.