U bent hier

Wat doet de milieuraad?

Waar zetten wij ons voor in?

De milieuraad gaat voor de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente. De milieuraad adviseert het bestuur bij het milieu- en natuurbeleid. We sensibiliseren inwoners in het kader van het klimaatactieplan.

Wat zijn ideeën/projecten voor de komende jaren?

  • Adviseren bij beleidskwesties
  • Mogelijkheden voor meer groen in onze gemeente
  • Een concreet klimaatactieplan, samen met inwoners, bedrijven en ondernemers
  • Rotselaar, een duurzame gemeente

Hoe vaak komen we samen?

  • Minstens vier keer per jaar
  • Werking met kleinere groepen rond specifieke thema’s

Onze leden

  • Vertegenwoordigers van natuur- en milieuverenigingen, sociaal-culturele organisaties en onderwijsinstellingen
  • Geïnteresseerde inwoners van Rotselaar met enige deskundigheid en voeling voor klimaat, milieu en natuur