U bent hier

Wateroverlast

Het waterpeil van verschillende waterlopen staat momenteel hoog door de overvloedige regen- en sneeuwval.

Zandzakjes
De technische uitvoeringsdienst van de gemeente Rotselaar stelt zandzakjes ter beschikking indien er zich bij u thuis een acuut gevaar voor wateroverlast voordoet. U kan de zandzakjes, ook buiten de kantooruren, afhalen aan de loodsen van de technische uitvoeringsdienst (Beversluis 7).

Noodnummer
Indien er zich effectieve wateroverlast voordoet en uw woning gevaar loopt of het openbaar domein onder water zou lopen, neemt u best contact op met de hulpdiensten. U kan hen bereiken via de noodnummers 101 (Politie) of 112 (Brandweer). De hulpdiensten staat in contact met de gemeentelijke diensten en zullen bij mogelijke wateroverlast samen de nodige maatregelen nemen.

Waterpeil
U kan de actuele stand van het waterpeil in de verschillende waterlopen ook digitaal opvolgen via de website van de Vlaamse overheid: https://www.waterinfo.be

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter