U bent hier

Wateroverlast (update)

>> UPDATE vrijdag 23 juli

Er is de afgelopen periode meer regen gevallen dan de bodem, grachten, beken en rivieren kunnen slikken. Ook het komende weekend voorspelt het KMI neerslag. Onze diensten, de waterloopbeheerders en de brandweer volgen de situatie op de voet op en nemen passende maatregelen.

Boven de centrale en oostelijke bekkens (Demer-, Dijle-, Maas- en Netebekken) viel vorige week plaatselijk tot meer dan 100 mm regen gevallen, waardoor nog steeds wateroverlast optreedt in het Demerbekken. Welke impact de verwachte neerslag van komend weekend zal hebben in het Demerbekken is moeilijk te voorspellen. 

Vele wachtbekkens zijn nog steeds sterk gevuld. Niettemin stellen de Vlaamse waterbeheerders alles in het werk om de situatie onder controle te houden en de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op nieuwe neerslag. Zo is reeds gestart met bergingscapaciteit vrij te maken door de bestaande bufferbekkens te legen. Gezien het Demerbekken nog sterk verzadigd is, gaat dit echter traag.

Je kunt de laatste stand van zaken raadplegen op www.waterinfo.be. Ook de meetpunten in onze gemeente kun je daar volgen.

Hulp bij storm of wateroverlast

Heb je bijstand nodig van de brandweer bij wateroverlast (niet levensbedreigende situaties), dan kan dit via www.1722.be of het telefoonnummer 1722.

Bij noodweer krijgen de noodcentrales 112 erg veel oproepen. Om die noodcentrales te ontlasten, kan je op het nummer 1722 terecht voor bijstand van de brandweer bij stormschade of wateroverlast. Tijdens piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd zijn, waardoor er een wachtrij kan ontstaan.

Het e-loket www.1722.be (permanent bereikbaar) biedt hiervoor een alternatief. Het loket handelt de aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar het nummer 1722, maar dan digitaal. Hierdoor vermijd je telefonische wachttijden en ontlast je de noodcentrales bij noodweer.

Afval waterschade gratis op het recyclagepark op vertoon van attest

Inwoners die waterschade hebben geleden kunnen tot en met 31 juli 2021 met hun inboedel en huisraad die beschadigd is door de wateroverlast gratis terecht op het recyclagepark. Betrokken inwoners kregen een attest in de brievenbus. Dit attest moet je voorleggen aan de parkwachter bij je bezoek aan het recyclagepark. Heb je waterschade aan je inboedel of huisraad, maar ontving je geen attest? Stuur een mail naar omgeving@rotselaar.be. Neem bij schade ook zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar.

Wie een attest voor de werkgever nodig heeft in het kader van de wateroverlast, kan dit aanvragen via mobiliteit@rotselaar.be

Nazorg wateroverlast door CAW

De wateroverlast veroorzaakte veel leed en ongemakken. Slachtoffers en hun naasten kunnen, indien nodig, voor slachtofferhulp terecht bij het CAW. Je kunt contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via chat en worden verder geholpen door professionele hulpverlenersmet emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie. Online vind je meer informatie op de website van slachtofferzorg

 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter