U bent hier

Werken Nieuwebaan van start op 20 november

Op maandag 20 november 2023 starten de riolerings- en wegenwerken aan de Nieuwebaan in Werchter. De Nieuwebaan wordt dan afgesloten van Hoekje tot aan de rotonde. Het stuk van de Nieuwebaan tussen Werchter-Brug en Hoekje blijft in beide richtingen open voor verkeer, net als de rotonde. Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2024.

In de Nieuwebaan komt een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe laag asfalt en een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter aan de kant van de huizen tussen de rotonde en Hoekje. Aan de kant van de Demer komt een groene berm. Tussen de rotonde en Hoogland komt een fietspad en voetpad. Vanaf Hoogland tot de kruising met Demerbroek komt er een voetpad.

Waarom nu?

Door de riolerings- en wegenwerken op de Nieuwebaan te combineren met het afsluiten van de Dijlebrug op de Provinciebaan zal er minder doorgaand verkeer zijn in Werchter-Centrum en zal de verkeershinder beperkter blijven, dan wanneer de werken apart zouden uitgevoerd worden.

Hoe kun je rijden?

  • De route Sint-Jansstraat, Hoekje, Werchter-Brug en rotonde blijft open voor lokaal verkeer. Het deel Nieuwebaan tussen Hoekje en het kruispunt Werchter-Brug zit niet in de werfzone, net als de rotonde. In het begin van de werken is hinder op het kruispunt van Hoekje met de Nieuwebaan wel mogelijk.
  • Bovenlokaal verkeer wordt geweerd uit Werchter-Centrum en voor vrachtverkeer +3,5 ton geldt er een verbod, uitgezonderd voor plaatselijk vrachtverkeer. Er is ruim vooraf signalisatie om een alternatieve route te nemen via Tremelo en Haacht.
  • Bewoners van Hoogland kunnen rijden via de verbindingswegen met de Hogeweg.
  • Bezoekers van Chiro Werchter en tafeltennisclub Werchter hebben toegang via een verbindingsweg vanaf Hoogland.

Om de verkeersimpact op de Sint-Jansstraat te beperken, zijn er een aantal maatregelen van kracht. Eerst en vooral blijft de Sint-Jansstraat een fietsstraat. Je mag er maximaal 30 km/u rijden en gemotoriseerd verkeer mag er fietsers niet inhalen.

Om die regels te handhaven en de veiligheid te garanderen, is er aangepaste signalisatie voorzien en de gemeente Rotselaar vraagt aan de politie om regelmatig te controleren. Er werd dit jaar ook een trajectcontrole geactiveerd om de snelheid permanent te handhaven. Om de doorstroming van onder andere De Lijn te garanderen zonder conflictsituaties neemt de gemeente tijdelijk parkeervakken weg die op de rijbaan van de Sint-Jansstraat gelegen zijn.

Hoe fiets je?

Je kunt fietsen door heel Werchter-Centrum. Alleen de werfzone op de Nieuwebaan is niet toegankelijk met de fiets. Om vanuit Hoogland het centrum te bereiken, rijd je om via de verbindingswegen met de Hogeweg. Op de Hogeweg komt er ter hoogte van de Kleine Molenweg een tijdelijk zebrapad.

Hoe rijdt de bus?

De bushaltes Werchter ‘Hoekje’ en Werchter ‘Tremelobaan’ blijven in gebruik door De Lijn, alleen de route wordt aangepast. Voor de betrokken buslijnen 333, 500 en nachtbus N7 worden dus geen haltes afgeschaft. De bus volgt een omleiding vanop de Nieuwebaan via Hoekje en de Sint-Jansstraat naar de rotonde en omgekeerd.

Handelaars?

De lokale handelaars in Werchter-Centrum en aan Werchter-Brug blijven tijdens de werken steeds bereikbaar.

Waarom deze werken aan de Nieuwebaan?

Het nieuwe stelsel van gescheiden riolering zorgt ervoor dat regen- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van het volledige project zal het afvalwater van alle woningen verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de waterlopen wordt geleid. Dankzij dit project zal de waterkwaliteit van onze rivieren en waterlopen sterk verbeteren, wat ons leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Het comfortabele dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter komt aan de kant van de woningen. De optie om een dubbel- of enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Demer te voorzien, werd uitgebreid onderzocht. Die opties werden niet weerhouden omdat de natuurzone aan de kant van de Demer niet geïmpacteerd mag worden. Bovendien zou de keuze voor een enkelrichtingsfietspad aan beide kanten inhouden dat het fietspad 1,75 meter breed moet zijn, waardoor onteigeningen van privépercelen nodig zouden zijn. Ook de optie om de rijweg te versmallen werd onderzocht, maar niet mogelijk geacht door het busverkeer langs de Nieuwebaan waarvoor een breedte van 6 meter verplicht is.

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter