U bent hier

Werken in Rotselaar-Centrum van start

Vanaf 9 januari starten in de Kapelstraat, de Pastorijstraat, de Groenstraat en de Parkstraat belangrijke werken. Gemeente Rotselaar laat er een gescheiden riolering en een nieuwe weginrichting aanleggen. De werken duren, als alles volgens planning verloopt, tot de lente van 2024.

De belangrijke werken in Rotselaar-Centrum zullen onvermijdelijk met hinder gepaard gaan. Daarom neemt het lokaal bestuur enkele duidelijke circulatiemaatregelen.

Hoe kun je rijden?

De Provinciebaan en Torenstraat blijven tijdens de werken toegankelijk voor doorgaand verkeer. De volledige projectzone zal vanaf 9 januari enkel toegestaan zijn voor plaatselijk verkeer. Het plaatselijk verkeer hoeft dan ook geen rekening meer te houden met de huidige eenrichtingsstraten, die worden tijdelijk toegankelijk in beide richtingen.

De parking van het gemeentehuis zal vanaf 9 januari toegankelijk zijn via de Provinciebaan en niet meer via de Groenstraat. Bovendien blijven de trage wegen tijdens de werken beschikbaar, zodat ze een veilige, alternatieve verbinding vormen voor fietsers en voetgangers.

Waar kun je terecht?

Voor alle informatie over de voortgang van de werken kun je terecht op www.rotselaar.be/werken-centrum. Bewoners zullen ook op belangrijke momenten brieven ontvangen van de aannemer met concrete informatie over de werken.

Wanneer is welke straat aan de beurt?

De werken zijn opgedeeld in zeven fases. De nutswerken van de eerste fase, Kapelstraat van Provinciebaan tot Pastorijstraat (inclusief kruispunt), gaan van start op 16 januari. Vanaf 30 januari is ook fase twee, de Pastorijstraat, aan de beurt. Voor de overige fases is de planning nog afhankelijk van de vlotheid waarmee de werken uitgevoerd kunnen worden. Je vindt de fasering via www.rotselaar.be/werken-centrum of in de flyer onderaan.

Waaraan wordt gewerkt?

Gescheiden riolering

Lokaal bestuur Rotselaar investeert in de projectzone met een nieuw en gescheiden rioleringsstelsel. Het nieuwe stelsel zorgt ervoor dat het regen- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van alle woningen verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de waterlopen wordt geleid. Dankzij dit project zal de waterkwaliteit van onze rivieren en waterlopen sterk verbeteren, wat ons leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Nieuwe weginrichting

Daarnaast wordt de inrichting van de straten en voetpaden vernieuwd om de snelheid van gemotoriseerd verkeer aan te passen en de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. In de Groenstraat, de Pastorijstraat en de Parkstraat wordt er een woonerfinrichting aangelegd. Voor de Kapelstraat wordt de rijweg aangelegd in asfalt met voetpaden in betonstraatstenen. Die voetpaden zullen op de kruispunten met de Groenstraat en de Pastorijstraat, net als in de buurt van GBS De Straal extra breed gemaakt worden. Bovendien wordt de parkeerzone voor de school heringericht zodat die zowel voor het nieuwe Huis van het Kind als voor de school veilig gebruikt kan worden. Zo resulteert de nieuwe inrichting in een leefbare buurt en veilig dorpscentrum.

Ledverlichting

De openbare verlichting van de volledige projectzone wordt vervangen door nieuwe ledverlichting. Daarbij zullen in de Pastorijstraat, Groenstraat en Parkstraat de kabels tussen de elektriciteitspalen ondergronds worden gebracht.

Bekijk de flyer

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter