Werken Zallakenstraat en Steenweg op Gelrode van start

Op maandag 24 april gaan de riolerings- en wegenwerken van start aan de Steenweg op Gelrode, Zallakenstraat en Demerstraat. Die werken strekken zich uit van het kruispunt met de Beukenlaan tot net voor de rotonde in Gelrode. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe verkeersveilige en fietscomfortabele weginrichting. De projectzone is vanaf maandag 24 april niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer.

De start van de werken aan de Steenweg op Gelrode vanaf kruispunt Beukenlaan, Demerstraat en Zallakenstraat komt er na de asfaltering van het grote riolerings- en wegenwerkenproject in de Vakenstraat en Steenweg op Gelrode tot aan kruispunt Beukenlaan. Die projectzone werd afgelopen week geasfalteerd, waardoor de riolerings- en wegenwerken in het aansluitende traject van start kunnen.

Gescheiden riolering

Een nieuw stelsel van gescheiden riolering zorgt ervoor dat het regen- en afvalwater afzonderlijk wordt opgevangen. Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 700 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het naar de Winge wordt geleid.

Het nieuwe stelsel zal het water van de Heikant- en Middelberg en aanpalende buurten van Rotselaar-Heikant verbinden met de collector en het waterzuiveringsstation in Beversluis. Zo verbetert de gemeente Rotselaar de waterkwaliteit van de rivieren en waterlopen sterk, wat het leefmilieu rechtstreeks ten goede komt.

Samen met de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel wordt ook de weg vernieuwd en zal de verkeersveiligheid er verbeteren. Over de gehele lengte van het project zal de rijweg versmallen waardoor de snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd. Tegelijk wordt er zo ruimte voorzien voor de heraanleg van de fietspaden. Er komen nieuwe, brede en meer beveiligde fietspaden.

Op de Steenweg op Gelrode ter hoogte van de aansluitingen met de Kwikstaartweg komen er verkeersremmers. Ook zal de bestaande 'zone 50' op de Steenweg op Gelrode en ter hoogte van de rotonde uitgebreid worden.

Hoe kun je rijden?

De projectzone (Steenweg op Gelrode vanaf het kruispunt met de Beukenlaan tot Zallakenstraat aan de rotonde) is enkel toegankelijk voor bewoners, bezoekers en leveranciers. Al het andere verkeer is verboden in de projectzone. Zij kunnen Rotselaar-Heikant bereiken via Wezemaal of Rotselaar.

Op de hoogte

Via deze pagina blijf je op de hoogte over de werken. Op de pagina volgen geregeld updates over de voortgang van de werken.