U bent hier

Zallakenstraat, Demerstraat, Steenweg op Gelrode (Aquafin nv)

Aquafin start ten vroegste in het najaar van 2019 met infrastructuurwerken voor de zuivering van het afvalwater in de Zallakenstraat en de Demerstraat en een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Beukenlaan tot aan de rotonde in Gelrode).

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Infrax en de gemeente Rotselaar):

  • Aanleg van DWA – riolen, RWA – riolen en een persleiding
  • Realisatie van 2 DWA pompstations
  • Noodzakelijke opbraak en herstel van wegenis
  • Herprofilering van bestaande grachten
  • Snelheidsremmende maatregelen

Na uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 701 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge.

Start van de werken

De werken zijn gepland in het najaar van 2019.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen binnenkort worden aangevraagd.

Infovergaderingen

19 december 2017

Op 19 december 2017 vond er een infovergadering plaats voor de bewoners, langsheen het tracé, waar door Aquafin, Studiebureau Sweco, Studiekantoor Kockaerts, rioolnetbeheerder Infrax en de gemeente Rotselaar de werken werden toegelicht en aansluitend vragen werden beantwoord. Onderaan deze pagina vind je de getoonde presentaties.

Verdere planning

Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer wordt er een nieuwe infovergadering georganiseerd. De concrete uitvoering zal er besproken worden, zoals timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.