Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie'

Wat?

Het zorgbudget is een tegemoetkoming om het welzijn te versterken van 65’+ers in Vlaanderen met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen.

Voorwaarden?

  • Je bent minstens 65 jaar oud.
  • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid van zeven punten of meer.
  • Verblijf je in een woonzorgcentrum? Dan krijg je categorie 4 (of categorie 5) toegekend voor de berekening van dit zorgbudget.
  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire zorgpremie.

De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid evalueert de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven (medische inschaling). Ze zullen hiervoor contact opnemen met je arts. Mogelijks word ook jij uitgenodigd voor een gesprek. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.

Hoe aanvragen?

Je kunt je tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart (eID). Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van de aanvraag?

Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of contacteer het Lokaal Dienstencentrum voor een afspraak via de contactgegevens op deze pagina.

Welke documenten en gegevens heb ik nodig voor mijn aanvraag?

  • de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt
  • je identiteitskaart en je pincode
  • je bankrekeningnummer
  • eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag