U bent hier

Ambitieus mobiliteitsproject: fietssnelweg, tunnel Langestraat, vernieuwing station

Het station van Wezemaal is het mobiliteitsknooppunt in Rotselaar. Infrabel, NMBS, provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Rotselaar slaan de handen in elkaar voor een ambitieus mobiliteitsproject. Dat zal zorgen voor een betere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid in Wezemaal en voor een kwalitatieve fietsverbinding met Leuven en Aarschot. Er staan 3 deelprojecten in de steigers op en langs het toekomstige traject van de F25, de fietssnelweg Leuven-Aarschot. 

Plannen voor meer dan 4 km nieuwe fietsinfrastructuur

De gemeente Rotselaar heeft de plannen klaar voor het stuk fietssnelweg (F25) van 1,8 km tussen de Abdijlaan en het station van Wezemaal. De werken zullen starten in het najaar van 2020.

Infrabel en NMBS gaan in de stationsomgeving van Wezemaal de huidige overweg in de Langestraat vervangen door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er een fietsbrug voor de F25. Ook de stationsomgeving en parking worden vernieuwd. Deze werken zouden volgens de huidige planning na de zomer 2021 kunnen starten en zouden ongeveer 2 jaar duren. Het spoorwegproject is geraamd op 9 miljoen euro.

De provincie Vlaams-Brabant heeft de ontwerpplannen klaar voor een nieuw stuk fietssnelweg van 2,5 km tussen station Wezemaal en de Bert Leysenlaan. Dit stuk fietssnelweg zal ten vroegste gebouwd worden vanaf 2022. Momenteel worden de technische plannen en de grondverwervingen voorbereid.

Modal shift aanmoedigen 

Kwalitatieve fietsverbindingen zijn een prioriteit voor de gemeente Rotselaar. Met dit project realiseren we een nieuwe fietsroute die het station van Wezemaal als mobipunt verbindt met Leuven en Aarschot. Onze regio moet de mobiliteitsshift maken naar meer fietsverkeer. Dit project zal het fietsgebruik promoten, zowel voor recreatie als voor woon-werkverkeer.
 
Daarnaast zorgt deze nieuwe fietsroute ook voor een doorbraak in twee lokale dossiers. De buurtbewoners zijn vragende partij voor een fietsdoorsteek tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt. Met deze nieuwe fietsverbinding zorgt de gemeente voor een snelle en kwalitatieve fietsverbinding.

Provincie ondersteunt met raad en daad 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de gemeente Rotselaar financieel bij de bouw van het stuk fietssnelweg via kostendekkende subsidies uit het Fietsfonds. Ook de fietsbrug die Infrabel zal bouwen, wordt via haar gesubsidieerd. Het Fietsfonds is een samenwerking tussen Vlaanderen en de provincie. 

Naast de om en bij 4 miljoen euro die de provincie samen met Vlaanderen investeert in de fietsprojecten in Rotselaar, worden de partners ook ontzorgd doordat de provincie een deel van het traject in eigen beheer aanlegt. Met dit project worden grote stappen gezet in de realisatie van de F25 en het creëren van een veilig en snel mobiliteitsalternatief voor pendelaars tussen Aarschot en Leuven.

Veiligheid spooroverweg Langestraat 

Met de ondertunneling van de Langestraat voor het autoverkeer en een brug over de Langestraat voor het fietsverkeer is er ook een belangrijk spoorwegproject op til. Bovendien zal ook de parking in de stationsomgeving Wezemaal heringericht worden. 

Met de ondertunneling van de Langestraat zal de doorstroming van het autoverkeer verbeteren en dat komt ook de veiligheid van de pendelaars ten goede. Reizigers moeten zo de spooroverweg niet meer oversteken, wat nu eventueel voor gevaarlijke situaties kan zorgen. De vernieuwing van de stationsomgeving met verhoogde en verharde perrons, kwalitatieve en overdekte fietsenstallingen en goed onderhouden autoparkings is een belangrijke aanwinst voor onze gemeente.

Informatie voor de inwoners 

Het geplande infomoment kon door de coronacrisis niet plaatsvinden. Om inwoners van Rotselaar toch voldoende te informeren, zullen ze volgende week een folder in de brievenbus ontvangen. Ook zullen ze de gedetailleerde plannen online kunnen inkijken. 

Meer info: https://fietssnelwegen.be/nieuws/rotselaar en https://infrabel.be/nl/wezemaal-langestraat

Achtergrondinfo deelprojecten
Folder mobiliteitsproject
 

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter