Aanvraag concessie

Maak een afspraak

Je hebt als nabestaande de mogelijkheid om een graf-, columbarium- en urnenveldconcessie voor 50 jaar aan te vragen.

Hoe aanvragen?

Personen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden (max. 2 personen). Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager;
  • zijn/haar echtgeno(o)t(e);
  • zijn/haar bloed- of aanverwanten;
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt, kan de overlevende een concessie aanvragen. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier voor concessies kun je hier downloaden. Je kunt het document ook ter plaatse invullen.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van die akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de gemeente opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
  • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs?

  • 840 euro voor een grafconcessie zonder kelder, columbariumconcessie, urnenveldconcessie voor 50 jaar (420 euro voor -7 jarigen)
  • 1575 euro voor een grafconcessie met kelder voor vijftig jaar

Maak een afspraak