Overlijden

Wilsverklaringen

Laatste wilsbeschikking

Bepaal wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden.

Wilsverklaring euthanasie

Registreer je wilsverklaring levenseinde.

Orgaandonatie

Je registreren als orgaandonor.

Overlijden

Overlijden aangeven

De registratie van het overlijden van een persoon

Uittreksel overlijdensakte

Aanvraag van een elektronische overlijdensakte.

Attest van erfopvolging

Deblokkeer de financiƫle tegoeden van de overledene.

Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Locaties en algemene informatie.

Aanvraag concessie

Concessie aanvragen begraafplaats.

Naamplaatje plaatsen

Naamplaatje gedenkzuil.

Verwijdering grafzerk

Verwijderen van oude grafzerk.