Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst maakt deel uit van het OCMW. Het bijzonder comité bespreekt individuele dossiers voor sociale dienstverlening.

Het comité overlegt hiervoor met allerlei instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, diensten voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen e.d.

De beslissingen over deze dossiers worden genomen buiten het politieke debat van gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 9 leden, inclusief de voorzitter.

Bekendmaking zetelverdeling

(Publicatiedatum: 14 december 2018)

Op grond van artikel 87 §1 van het decreet lokaal bestuur bestaat het bijzonder comité van de sociale dienst in de gemeente Rotselaar uit acht leden, de voorzitter niet meegerekend.

Artikel 91 van het decreet lokaal bestuur bepaalt hoe de zetels van het bijzonder comité van de sociale dienst worden verdeeld over de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen.

De algemeen directeur van gemeente en OCMW Rotselaar gaat uiterlijk de eenenzestigste dag na de gemeenteraadsverkiezingen na hoeveel zetels aan de verschillende lijsten toekomen en maakt deze zetelverdeling bekend op de gemeentelijke website.

De zetelverdeling voor het bijzonder comité van de sociale dienst is als volgt:

  • Lijst ROX - aantal zetels: 3
  • Lijst N-VA - aantal zetels: 2
  • Lijst Groen - aantal zetels: 1
  • Lijst Open Vld - aantal zetels: 1
  • Lijst anders - aantal zetels: 1
  • Lijst Vooruit- aantal zetels: 0