Bestuur

College van burgemeester en schepenen

Samenstelling, bevoegdheden, besluitenlijst en contactgegevens.

Vast bureau

Samenstelling, besluitenlijst en contactgegevens.

Burgemeester

Besluiten van de burgemeester en contactgegevens.

Gemeenteraad

Samenstelling, agenda, besluitenlijst, notulen en raadscommissies.

Raad voor maatschappelijk welzijn

Samenstelling, agenda, besluitenlijst en notulen.

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Samenstelling en contactgegevens.

Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Rotselaar

Samenstelling raad van bestuur en directiecomité, besluitenlijst en contactgegevens.

Hulpverleningszone Oost

Rotselaar zetelt in de zoneraad en het zonecollege van Hulpverleningszone Oost. Agenda's en besluiten.

Politiezone BRT

Rotselaar zetelt in het politiecollege en de politieraad van politiezone BRT.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Oprichtingsaktes en statuten van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid waar de gemeente Rotselaar deel van uitmaakt.