Erfgoed

Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) WinAr

IOED WinAr is de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst waar je terecht kunt met al je vragen over archeologie, bouwkundig én landschappelijk erfgoed van Rotselaar, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo en Bekkevoort. Die gemeenten werden bovendien allemaal erkend als onroerend erfgoedgemeente.

IOED WinAr is het aanspreekpunt voor architecten, bouwheren, projectontwikkelaars, eigenaars van waardevol erfgoed, geïnventariseerd erfgoed, beschermde dorpsgezichten, monumenten en cultuurhistorische landschappen en iedereen die geïnteresseerd is in onroerend erfgoed. IOED WinAr biedt ondersteuning en trajectbegeleiding aan bij alle soorten erfgoeddossiers.

Gemeentelijk erfgoedbeleidsplan Werchter-Centrum

De gemeente erkent de 37 gebouwen of gebouwgehelen uit de detailstudie als waardevol onroerend erfgoed in Werchter-Centrum. De gemeente streeft bij stedenbouwkundige handelingen het behoud na van de erfgoedkenmerken en –elementen van die waardevolle gebouwen. In de omgeving van erfgoed wordt een duurzame en kwalitatieve architectuur nagestreefd, die de erfgoedwaarden en de beeldkwaliteit van de omgeving optilt en versterkt. Na twee jaar wordt het erfgoedplan geëvalueerd door de gemeente. Opmerkingen en verbeteringen over de werking kunnen altijd doorgegeven worden aan de gemeente.

Lees meer over het erfgoedbeleidsplan Werchter-Centrum

Publiekswerking IOED WinAr

Ben je geïnteresseerd in het verleden van deze streek en steek je graag de handen uit de mouwen in de buitenlucht of zit je liever achter een computer voor het digitaliseren van inventarisfiches? Aarzel dan niet om IOED WinAr te contacteren. Je kan hen onder meer helpen bij inventariseren van bouwkundig, funerair erfgoed (begraafplaatsen), houtig erfgoed (bomen, hagen, landschapselementen), archeologie of andere soorten erfgoed.

Meer info over IOED WinAr vind je op hun website. Vragen kun je stellen per mail via advies@winar.be of door een telefonische afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.