U bent hier

Gemeentelijk Erfgoedbeleidsplan Werchter-centrum

Toekomstvisie op waardevolle gebouwen in Werchter-centrum.

Bijhorende documenten

  Basisstudie en detailstudie in het kort

  In de basisstudie vind je een uitgebreide uiteenzetting van de historische en socio-culturele geschiedenis van Werchter. In de detailstudie worden 37 waardevolle gebouwen of gebouwgehelen geselecteerd die belangrijk zijn voor de beeldkwaliteit van Werchter-centrum. Deze 37 gebouwen zijn ingedeeld in verschillende categorieën:

  • bovenlokaal erfgoed: categorie 5
  • erfgoed met lokale waarde: categorie 4
  • erfgoed met ondersteunende waarde: categorie 3

  Gemeentelijk Erfgoedbeleidsplan

  De gemeente erkent de 37 gebouwen of gebouwgehelen uit de Detailstudie als waardevol onroerend erfgoed in Werchter-centrum. De gemeente streeft bij stedenbouwkundige handelingen het behoud na van de erfgoedkenmerken en –elementen van deze waardevolle gebouwen. In de omgeving van erfgoed wordt een duurzame en kwalitatieve architectuur nagestreefd, die de erfgoedwaarden en de beeldkwaliteit van de omgeving optilt en versterkt. Na twee jaar wordt het erfgoedplan geëvalueerd door de gemeente. Opmerkingen en verbeteringen over de werking kunnen altijd doorgegeven worden aan de gemeente.

   Wat bij een stedenbouwkundige aanvraag  betreffende handelingen aan erfgoed?

   Voor panden met een erfgoedwaarde 5 en 4 dient de eigenaar – vooraleer er een omgevingsaanvraag voor werken, wijzigingen, sloop, … wordt ingediend – een verplicht advies te vragen aan de gemeentelijke erfgoeddienst (intergemeentelijke erfgoeddienst WinAr). Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt de gewenste visie uit het gemeentelijk erfgoedbeleidsplan meegenomen in de overweging.