Gemeentelijke borgstelling

Financiën

Wat?

De gemeente kan zich borgstellen voor een lening die door een erkende vereniging wordt aangegaan bij een financiële instelling om nieuwe infrastructuur op te richten of om bestaande infrastructuur te verbeteren op het grondgebied van Rotselaar.

Alle voorwaarden, modaliteiten en verbintenissen vind je in het reglement gemeentelijke borgstelling onderaan deze pagina.

Wie kan deze lening aanvragen?

Een erkende vereniging zonder winstoogmerk die minstens tien jaar actief is op het grondgebied van Rotselaar.

Hoe aanvragen?

  • Schriftelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepen naar Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
  • De aanvraag moet verschillende elementen en documentatiestukken bevatten. Het overzicht vind je terug in het reglement gemeentelijke borgstelling onderaan deze pagina.