U bent hier

Gemeenteraadscommissies

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement vijf gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

In bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een gezamenlijke commissie te houden met alle raadsleden. Deze gezamenlijke commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

 

Eerstvolgende commissie(s)

Raadscommissie Welzijn op woensdag 9 september 2020 om 20 uur in de Jack-Op, Amerstraat 1 in Werchter

Agenda: 

  1. Terugkoppeling impact corona op dienstverlening Sociaal Huis
  2. Gedachtewisseling sociaal beleid 2021-2024

Op deze raadscommissie wordt een beperkt aantal bezoekers toegelaten in functie van de zaalcapaciteit en rekening houdende met de te respecteren sociale veiligheidsafstand in het kader van het Covid-19 coronavirus. Een plaatsje reserveren doe je telefonisch via de dienst Interne Zaken: tel. 016 61 63 47 (bereikbaar ma/di 9-12u en 14-16u en woe 9-12u).

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Samenstelling gemeenteraadscommissies

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit
CD&V: Gert Heylen, Ellen De Rijck, Werner Mertens, Mia Vancleynenbreugel
N-VA: Noëlla D'Hooghe, Frans Vansteenbeeck
Open-Vld: Christel Hendrix
Groen: Liesbet Serneels
anders: Farida Tierens
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen
CD&V: Gert Heylen, Ilse Michiels, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Noëlla D'Hooghe, Bart De Vos
Open-Vld: Christel Hendrix
Groen: Herwig Pierre
anders: Jeroen Janssens
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs en Financiën
CD&V: Gert Heylen, Ilse Michiels, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Suzy Michiels, Bart De Vos
Open-Vld: Nico Lodewijks
Groen: Herwig Pierre
anders: Ingrid Van Steenberge
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Welzijn, Milieu, Ondernemen
CD&V: Gert Heylen, Ellen De Rijck, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Frans Vansteenbeeck, Suzy Michiels
Open-Vld: Stella Beckx
Groen: Jeroen Degent
anders: Ingrid Van Steenberge
s.pa: Heidi Pittomvils

Bijzondere commissie
Gezamelijke commissie met alle raadsleden.