U bent hier

Gemeenteraadscommissies

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement vijf gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

In bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een gezamenlijke commissie te houden met alle raadsleden. Deze gezamenlijke commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

De gemeenteraadscommissies worden in de loop van februari/maart samengesteld.