Gemeenteraadscommissies

Eerstvolgende commissie(s)

Er zijn momenteel geen raadscommissies gepland.

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement vijf gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

In bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een gezamenlijke commissie te houden met alle raadsleden. Die gezamenlijke commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

Samenstelling gemeenteraadscommissies

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit
ROX: Gert Heylen, Ellen De Rijck (voorzitter), Werner Mertens, Lieve De Bondt
N-VA: Noëlla D'hooghe, Frans Vansteenbeeck
Open Vld: Christel Hendrix
Groen: Liesbet Serneels
anders: Farida Tierens
Vooruit: Heidi Pittomvils

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen
ROX: Lieve De Bondt, Ilse Michiels, Werner Mertens, Tessa Heylighen
N-VA: Noëlla D'hooghe (voorzitter), Frans Vansteenbeeck
Open Vld: Christel Hendrix
Groen: Bart Lemmens
anders: Maarten Mommaerts
Vooruit: Heidi Pittomvils

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs en Financiën
ROX: Gert Heylen, Ilse Michiels (voorzitter), Werner Mertens, Tessa Heylighen
N-VA: Noëlla D'Hooghe, Frans Vansteenbeeck
Open Vld: Nico Lodewijks
Groen: Bart Lemmens
anders: Ingrid Van Steenberge
Vooruit: Heidi Pittomvils

Commissie Welzijn, Milieu, Ondernemen
ROX: Gert Heylen, Ellen De Rijck, Lieve De Bondt, Tessa Heylighen
N-VA: Frans Vansteenbeeck (voorzitter), Noëlla D'Hooghe
Open Vld: Stella Beckx
Groen: Ilse Vervloesem
anders: Ingrid Van Steenberge
Vooruit: Heidi Pittomvils

Algemene commissie
Algemene commissie met alle raadsleden.