U bent hier

Gemeenteraadscommissies

Eerstvolgende commissie(s)

Agenda

  • Toelichting stand van zaken opmaak gemeentelijk mobiliteitsplan door studiebureau Tridée
  • Toelichting van de Werfcharter die het lokale bestuur wenst te ondertekenen
  • Varia: Damiaanshuttle, Deelwagens in Werchter 

Wat is een gemeenteraadscommissie?

De gemeenteraad heeft in haar huishoudelijk reglement vijf gemeenteraadscommissies opgericht die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden.

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

In bijzondere omstandigheden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een gezamenlijke commissie te houden met alle raadsleden. Deze gezamenlijke commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad worden de vergaderingen van de commissies achter gesloten deur gehouden.

Samenstelling gemeenteraadscommissies

Commissie Openbare Werken en Mobiliteit
CD&V: Gert Heylen, Ellen De Rijck, Werner Mertens, Mia Vancleynenbreugel
N-VA: Noëlla D'Hooghe, Frans Vansteenbeeck
Open-Vld: Christel Hendrix
Groen: Liesbet Serneels
anders: Farida Tierens
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen
CD&V: Gert Heylen, Ilse Michiels, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Noëlla D'Hooghe, Bart De Vos
Open-Vld: Christel Hendrix
Groen: Herwig Pierre
anders: Jeroen Janssens
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs en Financiën
CD&V: Gert Heylen, Ilse Michiels, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Suzy Michiels, Bart De Vos
Open-Vld: Nico Lodewijks
Groen: Herwig Pierre
anders: Ingrid Van Steenberge
sp.a: Heidi Pittomvils

Commissie Welzijn, Milieu, Ondernemen
CD&V: Gert Heylen, Ellen De Rijck, Werner Mertens, Mia Van Cleynenbreugel
N-VA: Frans Vansteenbeeck, Suzy Michiels
Open-Vld: Stella Beckx
Groen: Jeroen Degent
anders: Ingrid Van Steenberge
s.pa: Heidi Pittomvils

Bijzondere commissie
Gezamelijke commissie met alle raadsleden.