Herbruikbare bekers

Toerisme en Evenementen

Jaarlijks vinden er een groot aantal evenementen plaats in onze gemeente en in heel Vlaanderen. Die brengen mensen bij elkaar, maar zorgen ook voor een hogere milieudruk.

Daarom werden in het Vlaams Reglement voor duurzaam beheer van Materialenkringlopen en Afvalstoffen enkele bepalingen opgenomen in verband met het gebruik van cateringmateriaal.

Onder cateringmateriaal wordt verstaan: alles wat gebruikt wordt voor het aanbieden en nuttigen van etenswaren en drank, met uitsluitsel van voorverpakte dranken of etenswaren.

De wetgeving hierover zegt het volgende:

  • Art. 5.3.12.1 Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Vanaf 1 januari 2022 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, tenzij de eventorganisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage.
  • Art. 5.3.12.2 Vanaf 1 januari 2020 is het voor Vlaamse overheden en lokale besturen in hun eigen werking en door hen georganiseerde evenementen verboden drank te serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Vanaf 1 januari 2022 is dit verbod ook van toepassing op het aanbieden van bereide voedingsmiddelen in cateringmateriaal voor eenmalig gebruik.
  • Art. 5.3.12.3 De minister kan uitzonderingen voorzien op artikel 5.3.12.1 en 5.3.12.2 als het verbod in kwestie voor bepaalde types cateringmateriaal in bepaalde toepassingen niet zal leiden tot milieuwinst.

Uitlenen

Maak je slechts sporadisch gebruik van herbruikbare bekers, waardoor het niet voordelig en duurzaam is om die zelf aan te kopen?

  • Dan kun je via het digitale platform van Interleuven bekers huren aan een voordelig tarief, aangezien onze gemeente deel uitmaakt van de raamovereenkomst die Interleuven met de leverancier afsloot.
  • Via het platform kun je aangeven welke bekers je wanneer nodig hebt. Gebruik bij het afrekenen de kortingscode INTERLEUVEN en krijg 10% korting op je bestelling.
  • Voor de ontlening van standaardbekers betaal je 2 eurocent per beker. De reiniging ervan na gebruik kost 6 eurocent per beker.

Ook de provincie Vlaams-Brabant biedt de mogelijkheid om bekers te huren via de provinciale uitleendienst.

Meer informatie en veelgestelde vragen over dit onderwerp zijn te raadplegen via www.ovam.be/faq-wetgeving-cateringmateriaal en www.groenevent.be.