Materiaal en ondersteuning

Materiaal uitlenen

Leen gratis materiaal uit om je evenement of activiteit te ondersteunen.

Herbruikbare bekers

Gebruik en uitlenen cateringmateriaal.

Reclame op pubborden

Voer extra promo voor jouw activiteit via de pubborden in de gemeente.

Vrijetijdsaanbod op gemeentelijke infoschermen

Plaats je activiteit via de UiT-databank op de gemeentelijke infoschermen.

Projectsubsidie voor inwoners en vrijwilligersorganisaties

Gemeentelijke subsidie voor initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties.