Inspraak- en participatiereglement Rotselaar

Het gemeentebestuur nodigt inwoners via tal van mogelijkheden uit om deel te nemen aan het beleid, advies te geven en hun mening kenbaar te maken. Al deze verschillende mogelijkheden zijn vanaf nu gebundeld in één reglement. Zo krijg je als inwoner een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast worden de bestaande vormen aangevuld. Zo zal de gemeente de inwoners de komende jaren meer betrekken via participatietrajecten bij de uitvoering van het beleid. Deze omslag naar meer participatie is opgenomen als beleidsdoelstelling in het meerjarenplan van de gemeente. Verder neemt het gemeentebestuur duidelijke engagementen op inzake inspraakvergaderingen, enquêtes en openbare onderzoeken.

Dit reglement werd, bij de totstandkoming, besproken met de Gemeenteraad en bevat insteken vanuit de verschillende fracties van de Gemeenteraad. Het reglement werd, na beraadslaging en inhoudelijke aanvulling, unaniem goedgekeurd door de Gemeenteraad. Met het inspraak- en participatiereglement legt het lokaal bestuur Rotselaar een duidelijk kader vast voor de toekomst.

Naar het inspraak- en participatiereglement