Kids-ID

Bevolking

Wat?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar.

 • De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens en een foto van het kind.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zowel zichtbaar op de kaart als geregistreerd op de chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • Geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
 • Verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat ja een paspoort nodig hebt.

Met de Kids-ID kunnen kinderen snel geïdentificeerd worden. De kaart biedt extra bescherming dankzij het telefonische cascadesysteem ‘Hallo ouders’. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet. Ze kunnen zich online identificeren met hun Kids-ID en een pincode, maar ze kunnen geen documenten online tekenen.

Geldigheidsduur

De kids-ID is drie jaar geldig.

Het kan gebeuren dat je kids-ID nog een periode geldig is nadat je twaalf jaar bent geworden. Je kunt je kids-ID dan nog verder gebruiken totdat je van de gemeente een oproepingsbrief krijgt voor je elektronische identiteitskaart (eID).

Vernieuwen Kids-ID?

Een Kids-ID is niet verplicht in België, maar als je een Kids-ID hebt, moet die in de volgende situaties vernieuwd worden:

 • Na verlies of diefstal.
 • Wanneer de kaart beschadigd is.
 • Wanneer de geldigheidsduur verstrijkt.
 • Bij wijziging van het rijksregisternummer.
 • Wanneer de foto van de houder niet meer gelijkend is.
 • Wanneer de houder zijn naam, voornaam of geslacht verandert.
 • Wanneer de houder een kaar wenst in een andere taal dan die waarin zijn kaart is opgesteld, op voorwaarde dat hij in een gemeente verblijft die bevoegd is om de kaarten uit te reiken in de taal die de betrokkenen gekozen heeft.

Hoe aanvragen?

 • Als ouder of voogd kun je de kaart aanvragen door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.
 • Je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen tijdens de afspraak.
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt twee tot drie weken.

Wat meebrengen?

 • De huidige Kids-ID, als je die al hebt.

Pasfoto?

Tijdens de afspraak kan er kosteloos een recente kleurenpasfoto genomen worden die voldoet aan de ICAO-normen. Om die pasfoto te kunnen nemen moet het kind lang genoeg zelfstandig zitten op een pasfotokruk. Daarom raden we dit pas aan voor kinderen vanaf 1,20 meter. Breng je liever zelf een kleurenpasfoto mee? Zorg er dan voor dat die aan de ICAO-normen en maximaal 6 maanden oud is.

Voor kinderen kleiner dan 1,20 meter breng je zelf een recente kleurenpasfoto mee die voldoet aan de ICAO-normen.

Kostprijs?

 • 12,70 euro voor de gewone procedure
 • 110 euro voor de spoedprocedure (aanvraag + 1 dag)
 • 146,90 euro voor de spoedprocedure met levering bij de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel (aanvraag gedaan voor 15 uur? Dan kun je 4.30 uur later de Kids-ID afhalen in Brussel. Aanvraag na 15 uur? De volgende werkdag of zaterdagvoormiddag)

Wat bij verlies of diefstal?

 1. Bel onmiddellijk naar DOC STOP.
 2. Doe aangifte bij de politie in geval van diefstal. Bij verlies doe je aangifte in het gemeentehuis.

Meer info: www.eid.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be

Opgelet: als je een kids-ID aangeeft als verloren of gestolen, kun je het NIET meer gebruiken wanneer je het terugvindt. Een gesignaleerd document is niet meer geldig. Laat het teruggevonden document vernietigen bij de gemeente en vraag een nieuw document aan.