Kids-ID

Maak een afspraak

Wat?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar.

 • De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens en zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zowel zichtbaar op de kaart als geregistreerd op de chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar u als volwassene ook gewoon met uw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat u een paspoort nodig hebt.

Met de Kids-ID kunnen kinderen snel geïdentificeerd worden. De kaart biedt extra bescherming dankzij het telefonische cascadesysteem ‘Hallo ouders’.

Geldigheidsduur

De kids-ID is 3 jaar geldig.
Het kan gebeuren dat je kids-ID nog een periode geldig is nadat je 12 jaar bent geworden. Je kunt je kids-ID dan nog verder gebruiken totdat je van de gemeente een oproepingsbrief krijgt voor je e-ID.

Hoe aanvragen?

 • Als ouder of voogd kun je de kaart aanvragen bij de dienst Bevolking
 • Je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen
 • Het aanmaken van de Kids-ID duurt 2 tot 3 weken

Wat meebrengen?

 • Een pasfoto in kleur van het kind (die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s)
 • Het is mogelijk om ter plaatse, in de pasfotocabine, pasfoto's te maken. Hou er wel rekening mee dat je kind - anders dan bij een fotograaf - hoog genoeg en lang genoeg stil moet kunnen zitten voor de vaste camerainstallatie van de cabine. We raden daarom aan om de pasfotocabine te gebruiken voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. 
  Wil je de foto ter plaatse maken? Dan kun je betalen met bancontact of met (een combinatie van) briefjes van € 5 en muntstukken. De kostprijs is € 10.

Kostprijs

 • 12,30 euro voor de gewone procedure
 • 105,80 euro voor de spoedprocedure (aanvraag + 1 dag)
 • 141,20 euro voor de spoedprocedure met levering bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel (aanvraag gedaan voor 15 uur? Dan kun je 4.30 uur later de Kids-ID afhalen in Brussel. Aanvraag na 15 uur? De volgende werkdag of zaterdagvoormiddag)

Betalen met Bancontact is mogelijk.

Wat bij verlies of diefstal?

 1. Bel onmiddellijk naar DOC STOP
 2. Doe aangifte bij de politie in geval van diefstal. Bij verlies doe je aangifte in het administratief centrum.

Meer info: www.eid.belgium.be of www.ibz.rrn.fgov.be

Opgelet: als je een kids-ID aangeeft als verloren of gestolen kun je het NIET meer gebruiken wanneer je het terugvindt. Een gesignaleerd document is niet meer geldig. Laat het teruggevonden document vernietigen bij de gemeente en vraag een nieuw aan.

Maak een afspraak