Kindergemeenteraad

Wat?

Dertien leerlingen uit Rotselaar vormen samen de kindergemeenteraad. Samen met de kinderburgemeester zetten ze zich in voor thema's zoals veiligheid, groen, dierenwelzijn en ruimte om te spelen.

Zittingen

De kindergemeenteraad komt vier keer per jaar samen en wordt begeleid door de gemeenteraadsvoorzitter. De raadszitting is publiek toegankelijk. Dankzij de kindergemeenteraad vinden de ideeën van de Rotselaarse kinderen hun weg naar het beleid van Rotselaar.

Verkiezingen

De kindergemeenteraad wordt elk jaar in oktober opnieuw verkozen.

Verslagen

Schooljaar 2022-2023

Schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018 - 2019

Schooljaar 2017 - 2018