U bent hier

Klacht

Elke gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur heeft het recht om een klacht te uiten en op een behandeling van die klacht.

Onder 'klacht' wordt verstaan: een manifeste uiting van ontevredenheid over een door een gemeentelijke dienst of ambtenaar al dan niet verrichte handeling of prestatie. De volledige definitie van een klacht en de procedure omtrent klachtenbehandeling zijn terug te vinden in het ‘reglement  klachtenbehandeling’ van lokaal bestuur Rotselaar.

In de eerste plaats proberen we om onmiddellijk een oplossing te bieden. Indien dat niet mogelijk is, wordt de klacht behandeld volgens het reglement. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klachten en meldingen. Een melding kun je doen via dit online platform.

Klacht indienen