U bent hier

Klacht

Elke gebruiker van de dienstverlening van het lokaal bestuur heeft het recht om een klacht te uiten en op een grondige behandeling van die klacht.

Onder 'klacht' wordt verstaan: een manifeste uiting van ontevredenheid over een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie. De volledige definitie van een klacht en de procedure omtrent klachtenbehandeling zijn terug te vinden in het ‘reglement houdende klachtenbehandeling’ van lokaal bestuur Rotselaar.

Klacht indienen