U bent hier

Laatste wilsbeschikking

Wat?

Je kunt zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze laat je vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kunt registreren bij de dienst Burgerlijke Stand in je gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kun je aangeven:

 •  of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
 •  volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 •  in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 •  en of je een uitvaartcontract hebt

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Hoe laten opstellen?

 • Geef een ondertekende en gedateerde verklaring af bij de dienst Burgerlijke Stand
 • Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeten vertegenwoordigd worden door hun ouders of voogd
 • Je ontvangt een ontvangstbewijs
 • Je kunt je verklaring steeds vernietigen of wijzigen via een nieuwe aanvraag

Wat kan ik laten registreren?

Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor begraving of crematie. Je kunt aangeven of de crematie gevolgd wordt door:

 • Begraving van de as binnen een begraafplaats
 • Bijzetting van de as in een urnenmuur (columbarium)
 • Verstrooiing van de as in een strooiweide op een begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
 • Begraving of verstrooiing van de as buiten de begraafplaats, met uitzondering van het openbaar domein (dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders of voogd van een minderjarige)
 • Bewaring op een andere plaats dan de begraafplaats

Ook kun je een keuze registreren m.b.t. het ritueel van de uitvaartplechtigheid, namelijk:

 • Geen ritueel
 • Katholieke godsdienst
 • Protestantse godsdienst
 • Anglicaanse godsdienst
 • Orthodoxe godsdienst
 • Joodse godsdienst
 • Islamitische godsdienst
 • Vrijzinnige geloofsovertuiging
 • Neutraal filosofische overtuiging

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart

Kostprijs

Deze registratie gebeurt vrijwillig en is kosteloos.

Burgerlijke stand

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 70
Huidige openingsuren
Vandaag open van 14.00 tot 17.00 u.
Morgen open van 9.00 tot 12.00 u.
Alle openingsuren