Minder Mobielen Centrale

Wat?

De Minder Mobielen Centrale is er voor personen die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en niet altijd beroep kunnen doen op een familielid of buur.

Voor een kilometervergoeding kun je beroep doen op een chauffeur voor een verplaatsing naar bijvoorbeeld de huisarts of de winkel.

Voorwaarden en aanvragen?

  • Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, mag het inkomen niet meer dan het dubbele van het leefloon bedragen.
  • De dienst kun je aanvragen via het Lokaal Dienstencentrum.

Kostprijs?

  • Gebruikers betalen 0,41 euro per kilometer aan de chauffeur en een jaarlijks lidgeld van 12 euro per persoon of 18 euro per koppel.
  • Wie inschrijft na 1 juni, betaalt nog de helft van dit bedrag.

Reglement Minder Mobielen Centrale