U bent hier

Orgaandonatie

Wat?

Wettelijk is bepaald dat iedereen orgaandonor is, maar bij je overlijden kunnen je nabestaanden dit weigeren. Daarom kun je je uitdrukkelijk als orgaandonor laten registreren. In dit geval wordt de goedkeuring van je nabestaanden niet gevraagd.

Je kunt ook laten registreren dat je geen orgaandonor wil zijn. Beide keuzes kunnen op elk ogenblik herroepen worden. 

Voorwaarden

  • De verklaring wordt afgelegd in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of - sedert meer dan zes maanden - in het vreemdelingenregister.
  • Voor minderjarigen kan een verklaring van verzet afgelegd worden door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd ..). Vanaf 13 jaar kunnen zij ook uitdrukkelijk verzet laten registreren.

Hoe laten registreren?

  1. Je legt een verklaring af aan het loket van de dienst Burgerlijke Stand.
  2. De ondertekende verklaring wordt geregistreerd in het rijksregister en vervolgens opgestuurd naar de FOD Volksgezondheid. Je ontvangt één exemplaar.
  3. De FOD Volksgezondheid verzamelt alle verklaringen in een databank. Deze databank wordt (uitsluitend) door een geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als een van je organen in aanmerking komt voor transplantatie.

Wat meebrengen?

Identiteitskaart.

Kostprijs?

Gratis.

Burgerlijke stand

Provinciebaan 20
3110 Rotselaar
Telefoon: 
016 61 63 70
Huidige openingsuren
Vandaag open van 9.00 tot 12.00 u.
Morgen open van 14.00 tot 17.00 u.
Alle openingsuren