Orgaandonatie

Burgerlijke Stand

Wat?

Wettelijk is bepaald dat iedereen donor is, maar bij je overlijden kunnen je nabestaanden dat weigeren. Daarom kun je je uitdrukkelijk als donor laten registreren. In dat geval wordt de goedkeuring van de nabestaanden niet gevraagd.

Je kunt ook laten registreren dat je geen donor wil zijn.

Er zijn vier mogelijkheden waarvoor je je kan registreren of verzetten:

 • Orgaandonatie voor transplantatie (organen).
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie (weefsels en cellen).
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek.

Je kunt je geregistreerde keuze steeds herroepen.

Voorwaarden

 • Op het ogenblik van je verklaring ben je ingeschreven in het bevolkingsregister of je bent al langer dan zes maanden ingeschreven in het vreemdelingenregister.
 • Je bent wilsbekwaam. Op het ogenblik van je verklaring ben je dus in staat om je wil uit te drukken en heb je voldoende maturiteit om een dergelijke beslissing te nemen of je bent vergezeld van een wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder.

Hoe laten registreren?

 • Je legt de verklaring af:
  • In de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of - sedert meer dan zes maanden - in het vreemdelingenregister. Dat doe je door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.
  • Bij je huisarts.
  • Via de website van 'Mijn Gezondheid'.
 • Voor minderjarigen kan een verklaring van verzet afgelegd worden door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd ..). Vanaf 13 jaar kunnen zij ook uitdrukkelijk verzet laten registreren.

Wat meebrengen?

 • je identiteitskaart

Kostprijs?

Gratis.