Poetsdienst

Wat?

Hulp bij het wekelijks onderhoud van de woning met een maximum van 3,5 uur per week. Deze dienst wordt georganiseerd door het Lokaal Dienstencentrum 'Oude Pastorie' in samenwerking met het Sociaal Huis.

Voor wie?

Personen die omwille van gezondheid of hoge leeftijd niet meer zelf kunnen instaan voor hun huishouden en geen beroep kunnen doen op derden.

Hoe aanvragen?

  1. Doe je aanvraag via het Lokaal Dienstencentrum.
  2. Je aanvraag wordt behandeld door een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis.
  3. Op basis van je situatie (sociaal dossier) neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een beslissing.
  4. De maatschappelijk werker brengt je op de hoogte van de beslissing

Kostprijs?

De kostprijs is afhankelijk van je maandelijks inkomen en het aantal personen dat je ten laste hebt. De prijs bedraagt minimaal 1,49 euro en maximaal 20 euro per uur.