Premies en subsidies afval en milieu

Geboortepremie afvalrekening

Je ontvangt bij de geboorte van je kind een premie op je afvalrekening.

Adoptiepremie afvalrekening

Je ontvangt bij de adoptie van een kind een premie op je afvalrekening.

Afvalpremie om medische redenen

Jaarlijkse premie om medische redenen zoals incontinentie, thuisdialyse of stoma.

Afvalpremie voor inwoners met een leefloon

Jaarlijkse premie voor inwoners van Rotselaar die een leefloon ontvangen.

Afvalpremie voor onthaalmoeders en privékinderdagverblijven

Jaarlijkse premie voor onthaalmoeders op zelfstandige basis en privékinderdagverblijven in Rotselaar.