Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

Een protocol legt afspraken vast tussen een overheidsinstantie en een andere (externe) overheidsinstantie over de uitwisseling van persoonsgegevens. Het gaat daarin om afspraken tussen lokale overheden, Vlaamse overheden, federale overheden ... Met het protocol tonen de overheden aan dat er voldaan is aan de principes van privacybescherming (GDPR / AVG) bij de uitwisseling van persoonsgegevens.

Concreet gaat het om persoonsgegevens die door een overheidsinstantie ingezameld werden en ook door een andere overheidsinstantie gebruikt worden voor een ander doeleinde. In het protocol lees je precies na welke persoonsgegevens gedeeld worden en waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden.

Meer informatie over protocollen kun je vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Ecowerf

  • Protocol (elektronische mededeling van persoonsgegevens)

Provincie Vlaams-Brabant

Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en Vlaams Agentschap Wonen in Vlaanderen

  • Protocol (in het kader van de Vlaamse Huisvestingstool en de huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, om het Vlaamse aanbod van opvangplaatsen in kaart te brengen)
  • Verklaring voor akkoord (tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de Vlaamse Huisvestingstool)

Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving

  • Protocol (in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform)
  • Addendum protocol (in het kader van de toegang tot het Vlaams handhavingsplatform)

Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed

  • Protocol (in het kader van de uitvoering van de hen toegewezen taken in de onroerenderfgoedregeling)

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG)

  • Protocol (toekenning van een toelage aan ouders van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)