Regularisatie

Maak een afspraak

Wat?

Soms worden er projecten uitgevoerd waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, zonder over die vergunning te beschikken. Dat kan gebeuren uit onwetendheid, omdat de vergunde plannen technisch moeilijk uitvoerbaar blijken en tijdens de werken gewijzigd worden of omdat de bouwers hun zin willen doordrijven, … We spreken dan van een misdrijf, ook wanneer dat niet officieel werd vastgesteld door de politie.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de situatie te regulariseren met een omgevingsvergunning. Dat hangt vooral af van de bestemming van de zone waarin de woning of constructie zich bevindt en van de aard van de overtreding. Je kunt dan een regularisatievergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

De procedure voor een regularisatieaanvraag is dezelfde als de procedure voor een stedenbouwkundige handeling. Verder bevat de aanvraag tot regularisatie een kopie van de pv’s, administratieve beslissingen en rechterlijke beslissingen.

Kostprijs?

Bijkomend bedrag van € 195 op het te betalen bedrag volgens art. 3.1 en 3.2 van het belastingreglement op omgevingsvergunningen.

Raadpleeg het belastingsreglement

Maak een afspraak