Bouwmisdrijven en regularisatie

Regularisatie

Regulariseer een bouwovertreding door een omgevingsvergunning aan te vragen.

Omgevingshandhaving

De cel handhaving ziet toe op de naleving van de reglementering inzake milieu en ruimtelijke ordening.