U bent hier

Start werken aan fietssnelweg in Rotselaar

Deze week start de eerste fase van de werken aan de fietssnelweg (F25) Aarschot – Leuven op grondgebied Rotselaar. De fietssnelweg is een ambitieus mobiliteitsproject dat zorgt voor een betere en veilige fietsinfrastructuur in Rotselaar.

Fietssnelweg van de Abdijlaan naar Pad onder ’t Spoor

Deze week starten de voorbereidende werken voor de aanleg van 1,8 km fietssnelweg tussen de Abdijlaan en het Pad Onder 't Spoor aan het station van Wezemaal. De fietssnelweg is verlicht en zal aangelegd worden in asfalt van 3,5 meter breed met een grasberm aan beide zijden. Deze werken (fase 1) worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Rotselaar met steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Vanaf 18 augustus is er geen verkeer meer mogelijk binnen de werfzone. Er wordt, tijdens de werken, enkel doorgang verleend aan de gebruikers van de aangrenzende percelen langsheen het pad. Het einde van de werken is, afhankelijk van de weersomstandigheden, voorzien tegen eind december 2020.

Station van Wezemaal als mobipunt

De aanleg van de fietssnelweg (F25) wordt in fase 2 aangevuld met het stationsproject van Infrabel en de NMBS. Daarbij wordt er, samen met de vernieuwing van de stationsomgeving, ook een fietsbrug voor de nieuwe fietssnelweg aangelegd over de Langestraat in Wezemaal. De realisatie van deze fase is midden 2021 voorzien.

Nieuwe fietsdoorsteken voor een vlottere verbinding

Bovendien heeft de provincie Vlaams-Brabant nu ook de ontwerpplannen klaar voor fase 3: 2,5 km fietssnelweg tussen het station van Wezemaal en de Heirbaan, richting Aarschot.

Dit traject zorgt ook voor een doorbraak in twee lokale dossiers. De buurtbewoners zijn vragende partij voor een fietsdoorsteek tussen de Kruisboogstraat en Valleilaan en een fietstunnel die de Bert Leysenlaan met de Heirbaan verbindt. Ook deze extra doorsteken worden voorzien zodat fietsers een logische en veilige fietsverbinding krijgen. De realisatie van deze fase 3 is ten vroegste voorzien vanaf 2022.

Meer info

Vertel het verder

Volg Rotselaar op Facebook en Twitter