U bent hier

Stedenbouwkundig attest

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft je zekerheid over de bebouwbaarheid van een perceel, dat nog niet verkaveld is en waarop dus nog geen verkavelingsvoorschriften rusten.

Het geeft je meer informatie over het perceel waarop je wil bouwen:

  • Wat is de bouwzone?
  • Hoe groot mag de woning zijn?
  • Hoeveel bouwlagen?

Opgelet: het attest is geen stedenbouwkundige vergunning!

Wanneer vraag je een stedenbouwkundig attest aan?

Als je perceel nog niet verkaveld is en er dus geen verkavelingsvoorschriften op rusten en:

  • Je de grond wilt verkopen
    of
  • Je binnen de twee jaar op de grond wilt bouwen

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier

  • Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig, een eigen schetsontwerp is voldoende.
  • Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.
  • Richt je aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar. Doe dit per aangetekend schrijven of geef het af tegen ontvangstbewijs.

Geldigheid attest

Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig.

Kostprijs?

65 euro.