U bent hier

Subsidie voor sportaccomodatie

Wat?

Gemeentelijke subsidie voor het bouwen, verbouwen of (her)aanleggen van vaste sportinfrastructuur of voor de aankoop van een AED-toestel dat permanent in de sportaccomodatie aanwezig is.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Erkende sportverenigingen van Rotselaar, mits zij voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagdossier moet uiterlijk 31 juli van het lopende kalenderjaar worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Informeer je bij de Sportdienst.