Trajectcontrole Walenstraat actief vanaf vrijdag 22 september

Op vrijdag 22 september activeert gemeente Rotselaar een nieuwe trajectcontrole in de Walenstraat. Het is de zesde van in totaal tien trajectcontroles die de gemeente stapsgewijs implementeert.

De gewest- en gemeentewegen in Rotselaar ontvangen steeds meer verkeer. Bovendien wordt Rotselaar door haar centrale ligging en de nabijheid van de autostrade geconfronteerd met heel wat bovenlokaal verkeer. Daarom zet de gemeente in op een mobiliteitsshift waarbij fietsgebruik en openbaar vervoer worden gestimuleerd. Verkeershandhaving is daarbij cruciaal voor meer verkeersveiligheid en voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers en kinderen in het verkeer.

Op vrijdag 22 september activeert gemeente Rotselaar de zesde van in totaal tien trajectcontroles. Vanaf dan is de trajectcontrole in de Walenstraat in Rotselaar actief, tussen de Vrijheidsstraat en Wilgen (gemeentegrens met Haacht). De snelheid van het autoverkeer wordt vanaf dan permanent gehandhaafd.

De gemeente Rotselaar lanceert niet alle trajectcontroles tegelijk, maar kiest er bewust voor om elke nieuwe fase vooraf breed te communiceren en zo gecontroleerd op te starten. Rotselaar voorziet ook aan de trajectcontroles telkens aangepaste signalisatie. Door de controles proactief zo breed mogelijk aan te kondigen, sensibiliseert de gemeente de autobestuurders actief om zich aan de snelheidslimiet te houden. Een aanpak die loont en de verkeersveiligheid rechtstreeks ten goede.

Verkeersveiligheid

Voor de trajectcontroles werkt het lokaal bestuur Rotselaar samen met TaaS, die de apparatuur en software beschikbaar stelt. Het financiƫle risico voor de investeringen wordt dus integraal door TaaS gedragen. Het verkeers- en handhavingsbeleid blijft volledig in handen van de gemeente. De vaststelling van de verkeersovertreding gebeurt door de politie.

Zo voert de gemeente een lokaal handhavingsbeleid in haar streven naar nul verkeersdoden of ernstig gewonde verkeersslachtoffers. Het verkeer wordt veel veiliger als iedereen zich aan de snelheidslimieten houdt. Dat bevestigen ook recente mobiliteitsstudies: te snel rijden zorgt voor gevaar. De studies tonen verder aan dat trajectcontroles zorgen voor een grote daling van het aantal zware verkeersongevallen.

GAS-boetes

Sinds 1 februari 2021 is het voor lokale besturen toegelaten om GAS-boetes te heffen bij verkeersovertredingen waarbij de snelheid met ten hoogste 20 km/u wordt overschreden. Dat kan op plaatsen waar een snelheidsbeperking van 30 of 50 km/u is ingesteld. Er mag daarbij geen andere overtreding vastgesteld worden. Bovendien moet het vaststellingssysteem automatisch werken en volledig gefinancierd zijn door het lokaal bestuur of de lokale politie.

De GAS-boetes zijn even hoog als de onmiddellijke inningen voor gelijkaardige overtredingen en liggen afhankelijk van de ernst van de overtreding tussen de 53 en 163 euro. Als de overtreding niet via een GAS-boete kan worden afgehandeld, volgt de procedure het klassieke sanctiesysteem.

Rotselaars verkeersveiligheidsfonds

De GAS-boetes van verkeersovertredingen gaan naar een nieuw, speciaal Rotselaars verkeersveiligheidsfonds. Zo kan het gemeentebestuur die middelen gebruiken voor acties en gerichte investeringen in mobiliteit, verkeersveiligheid, sensibilisering en de aanpassing van de schoolomgevingen.

Lees alles over de Rotselaarse investering in handhaving en verkeersveiligheid: https://www.rotselaar.be/rotselaar-investeert-handhaving-en-verkeersveiligheid.