U bent hier

trotsbon #ikkooplokaal - info voor ondernemers

>> UPDATE: de actie trotsbon #ikkooplokaal is verlengd tot en met 31 december 2020. Indienen van ontvangen bonnen kan tot 15 januari 2021.

Corona maakt het leven niet gemakkelijk. Ook velen van jullie hebben noodgedwongen de deuren tijdelijk moeten sluiten. Wij wensen jullie en alle medewerkers een hart onder de riem te steken met de actie: ‘trotsbon #ikkooplokaal’.

Winkelen in Rotselaar heeft niets dan voordelen! Het ruime aanbod ondernemers staat garant voor kwaliteitsvolle producten en diensten, voor persoonlijke service op maat én voor duurzaam winkelen zonder verre verplaatsingen.

#ikkooplokaal. Met deze actie vragen wij onze inwoners om vanaf nu tot en met 31 december 2020 met hun trotsbon bij jullie langs te komen. Op deze manier willen we samen met jullie de band tussen klant en lokale ondernemer verder ondersteunen.

Vragen en Antwoorden

Waar kan een inwoner terecht met de trotsbon?

 • Handelaars, horecazaken en ondernemers beslissen zelf of ze deelnemen aan de actie.
 • Elke handelaar, horecazaak en ondernemer met een ondernemingsnummer en gevestigd in onze gemeente kan deelnemen. Ook indien de maatschappelijke zetel van de ondernemer zich buiten de gemeente Rotselaar bevindt en de handelsactiviteit of het verkooppunt zich in de gemeente Rotselaar bevindt.
 • Alle marktkramers die op de vaste openbare markten staan in Rotselaar (dinsdagvoormiddag), Wezemaal (zaterdagvoormiddag) en Werchter (vrijdagavond) kunnen eveneens deelnemen aan de actie.
 • Zet je onderneming in de kijker. Download hier de campagneaffiche en banner voor jouw sociale mediakanalen. Hang de affiche op een goed zichtbare plaats en gebruik de banner voor jouw  sociale mediakanalen zodat iedereen weet dat ook jij deelneemt aan de actie.

Ben ik verplicht een trotsbon te aanvaarden?

Neen. Elke handelaar, horecazaak en ondernemer beslist zelf om deel te nemen aan de actie en bijgevolg is er geen verplichting tot afname van de trotsbon.

Hoe maak ik duidelijk dat ik deelneem aan de actie?

Indien je deelneemt aan de actie, raden wij aan het promotiemateriaal van de actie maximaal te gebruiken zodat een inwoner meteen ziet of je al dan niet deelneemt. Op die manier vermijd je onnodige discussies met de klant. De gemeente bezorgt aan elke ondernemer, gekend via de ondernemersgids, en marktkramer een starterspakket met promotiemateriaal.

Ik heb geen starterspakket met informatie en promotiemateriaal gekregen. Kan ik nog deelnemen?

 • Uiteraard kan je deelnemen. Dit tot het einde van de actie, namelijk 31 december 2020.
 • Weet wel dat de trotsbonnen half juni 2020 werden bedeeld aan de inwoners.
 • Handelaars, horecazaken en ondernemers beslissen zelf of ze deelnemen aan de actie.
 • Elke handelaar, horecazaak en ondernemer met een ondernemingsnummer en gevestigd in onze gemeente kan deelnemen. Ook indien de maatschappelijke zetel van de ondernemer zich buiten de gemeente Rotselaar bevindt en de handelsactiviteit of het verkooppunt zich in de gemeente Rotselaar bevindt.
 • Alle marktkramers die op de vaste openbare markten staan in Rotselaar (dinsdagvoormiddag), Wezemaal (zaterdagvoormiddag) en Werchter (vrijdagavond) kunnen eveneens deelnemen aan de actie.
 • Was je niet gekend als ondernemer binnen de gemeente, bestaat de mogelijkheid dat je geen starterspakket hebt gekregen. Wens je deel te nemen en een starterspakket te ontvangen, mail dan naar info@rotselaar.be en geef aan dat we jouw onderneming ook mee opnemen binnen de ondernemersgids.

Wat is de waarde van een trotsbon en hoe moet de inwoner deze gebruiken?

 • De trotsbon heeft een waarde van 15 euro.
 • Je moet geen geldbedragen teruggegeven bij gebruik van de trotsbon.
 • De klant kan je ook maximaal ondersteunen door jullie de trotsbon te schenken of iets te kopen waarvan de aankoopprijs lager ligt dan 15 euro.

Wanneer loopt de actie ‘trotsbon #ikkooplokaal’? Tot wanneer is de trotsbon geldig?

 • De actie loopt vanaf nu tot en met 31 december 2020 (vervaldatum).
 • De vervaldatum wordt op de trotsbon vermeld. Vervallen trotsbonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard.

Wie krijgt er allemaal een trotsbon?

 • Bpost bezorgt elk gezin in onze gemeente een trotsbon met een uniek identificatienummer.
 • 1 brievenbus = 1 ‘trotsbon #ikkooplokaal’.
 • De trotsbon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging en kan niet worden verkocht aan derden.

Een inwoner geeft een beschadigde trotsbon af, in twee stukken. Wat moet ik doen?

 • Indien de trotsbon in twee stukken is, moet je de trotsbon niet aanvaarden.
 • De inwoner kan tot uiterlijk 24 juni 2020 via info@rotselaar.be een melding maken van een beschadigde trotsbon. Een beschadigde bon kan enkel worden ingeruild voor een nieuw exemplaar bij afgifte van het beschadigde exemplaar. Hiervoor moet de inwoner een afspraak maken via info@rotselaar.be.

Een inwoner geeft een trotsbon af zonder nummer of met een onherkenbaar nummer? Wat moet ik doen?

In beide gevallen moet u de trotsbon niet aanvaarden. Elke trotsbon heeft een uniek identificatienummer dat zichtbaar is op de rechterzijde van de trotsbon. Ditzelfde nummer stond ook op campagnebrief.

Een inwoner geeft tegelijkertijd 5 trotsbonnen af? Kan dat?

 • Dit kan. Deze persoon kan ook de trotsbonnen van familieleden, kennissen, vrienden, … , wonend op een ander adres, gekregen hebben om een gezamenlijke aankoop te doen.
 • 1 brievenbus = 1 ‘trotsbon #ikkooplokaal’.
 • De trotsbonnen moeten dan allemaal wel een verschillend identificatienummer hebben, want elke trotsbon heeft een uniek identificatienummer. Dit nummer is zichtbaar op de rechterzijde van de trotsbon.

Hoe kan ik mijn trotsbonnen inwisselen en hoe verloopt de terugbetaling?

 • Je moet de trotsbonnen steeds inwisselen onder gesloten omslag:

a/ Postadres: Gemeente Rotselaar, Dienst financiën, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.
b/ Afgifte balie administratief centrum, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

 • De omslag bevat naast de ingeleverde trotsbonnen ook het volledig ingevuld en gehandtekend informatieformulier.
 • Bij het ontbreken van het volledig ingevuld en gehandtekend informatieformulier kan er niet worden terugbetaald.
 • Je kan de trotsbonnen telkens inruilen de derde week van de maand of vanaf 20 trotsbonnen. Het verschuldigde bedrag wordt uiterlijk 1 maand na het indienen overgemaakt op jouw rekeningnummer.

Tot wanneer kan ik mijn trotsbonnen inwisselen?

Je hebt tot uiterlijk 15 januari 2021 de tijd om de trotsbonnen in te wisselen bij de gemeente Rotselaar.

Hoe kan ik de echtheid van de trotsbon controleren?

 • Elke trotsbon bevat een uniek identificatienummer.
 • De gemeente Rotselaar houdt zich het recht om bij vermoedens van fraude de ondernemer hierover te contacteren, extra stukken op te vragen of de uitbetaling al dan niet gedeeltelijk in te houden.

Tip!

 • Wij vragen jou om de unieke codes van de trotsbonnen per omslag ook steeds zelf te noteren en bij te houden tot na afloop en afrekening van de actie.
 • Bij verlies van een omslag (bijv. probleem met postverzending) kan er na afloop van de actie worden nagekeken of de nummers al dan niet werden ingeleverd.
 • Bij correcte informatie kan er na afloop van de actie dan alsnog worden terugbetaald.

Extra informatie? www.rotselaar.be/trotsbon.

Reglement