Uittreksel overlijdensakte

Burgerlijke Stand

Wat?

Een overlijdensakte is een elektronische akte die wordt opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand naar aanleiding van de kennisgeving van het overlijden van een persoon. Je kunt een uittreksel nodig hebben voor sommige formaliteiten.

Wie mag het aanvragen?

  • bij overlijden: erfgenaam of de begrafenisondernemer met volmacht van de erfgenaam
  • overlijdensakten ouder dan vijftig jaar: iedereen
  • overlijdensakten tot vijftig jaar oud: bloedverwanten in opgaande of dalende lijn, de overlevende echtgeno(o)te, de wettelijk samenwonende, erfgenamen, de wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd ...), de notaris en de advocaat van de betrokkene(n)

Hoe aanvragen?

Kostprijs?

Gratis.