Vakenstraat en Steenweg op Gelrode (Aquafin nv)

Update: 28 juni 2024

Actueel

Aannemer Hoogmartens voerde dit voorjaar herstellingswerken uit. Eind mei werden de kruispunten en een paar andere delen van de werfzone opnieuw geasfalteerd. Daarmee is de werfzone nu definitief klaar. De rijweg en fietspaden zijn open voor doorgaand verkeer.

Het project liep vertraging op door het faillissement van hoofdaannemer Superbeton. Na een juridische procedure werd het project finaal afgerond door de nieuwe aannemer.

Wat?

Infrastructuurwerken door Aquafin (i.s.m. Fluvius en de gemeente Rotselaar):

  • Een collector (verzamelriool) voor de opvang en transport van het vuile water
  • Aanleg van een nieuwe gracht en inbuizingen voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA)
  • Gemeentelijke gescheiden rioleringsstelsels
  • Snelheidsremmende maatregelen en fietspaden

Na de uitvoering van alle werken zal het afvalwater van meer dan 645 inwoners bijkomend verzameld en gezuiverd worden vooraleer het wordt geloosd in de Winge. De projectzone omvat de Vakenstraat, een deel van de Steenweg op Gelrode (vanaf de Kerkhofstraat tot de Beukenlaan), de Kleistraat en de Vijverstraat.