Vergunning om bomen te kappen

Kappen in een bos

We spreken van een bos vanaf een oppervlakte van minstens 10 meter op 10 meter, die begroeid is met minstens drie bomenrijen. Een bos staat los van de gewestplanbestemming (een bos kan dus ook in woongebied of agrarisch gebied liggen). Een overzicht van de wettelijke definitie en uitzonderingen kun je vinden via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Duurzaam bosbeheer

Bij duurzaam bosbeheer gebruik je het bos zodat ook de toekomstige generaties die mogelijkheid nog hebben. Je beheert het bos, met andere woorden, met het oog op de toekomst. Dat duurzaam beheer gebeurt voornamelijk door bosbeheerders. Het gaat daarbij over een werk van lange adem, waarbij de vruchten van het beheer pas generaties later geplukt worden.

Ontbossing

Ontbossing is het kappen van bomen om de grond een andere functie of doel te geven (bijvoorbeeld woningbouw, tuin en natuurontwikkeling). Er verdwijnt dus een deel van het bos.

Acuut gevaar

Dringende kappingen om veiligheidsredenen in een bos kun je direct uitvoeren, maar moet je ten laatste binnen de 24 uur na de kapping melden bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Meer informatie over het begrip acuut gevaar.

Kappen buiten een bos

Hoogstammige boom (1 meter stamomtrek op 1 m hoogte)

Voor het kappen is een hoogstammige boom is een omgevingsvergunning vereist.

Let op:

  • In woongebied, agrarisch gebied of industriegebied tot 15 meter van de vergunde woning is geen vergunning vereist.
  • In woonparkgebied is altijd een omgevingsvergunning nodig.

Woonpark

Bij het kappen van bomen in woonparkgebied dient er steeds een verslag bijgevoegd te worden van een gecertificeerd boomverzorger (European Treeworker) waarom de boom gekapt moet worden. Het kappen van bomen in woonparkgebied is nooit vrijgesteld van vergunning. Het vrijstellingsbesluit is er niet van toepassing, ongeacht de afstand tot de woning.

Vegetatiewijzigingen - wijzigen kleine landschapselementen

  • Voor het wijzigen van bepaalde vegetaties en kleine landschapselementen (KLE's) is een omgevingsvergunning soms vereist.
  • Voor het wijzigen van KLE's (bomen, houtkanten, hagen ...) in agrarisch gebied is een omgevingsvergunning altijd vereist.

Meer informatie kun je vinden op de website van Vlaanderen of in het Omgevingsloket.

Acuut gevaar

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester, wegens acuut gevaar, een schriftelijke toestemming geven om een boom te kappen. Je kunt een aanvraag via mail versturen naar de contactgegevens op deze pagina. In die mail moet een ondertekend verslag van een gecertificeerd boomverzorger (European Treeworker) zitten waarin hij verklaart dat het noodzakelijk is om de procedure van acuut gevaar te volgen en waarom de gewone omgevingsprocedure niet kan gevolgd worden.

Het verslag bestaat minstens uit volgende elementen: