U bent hier

Vergunning om bomen te vellen

Maak een afspraak

Vellen in een bos

We spreken van een bos vanaf een oppervlakte van minstens 10m x 10m  begroeid zijn met minstens drie bomenrijen. Bos is onafhankelijk van de gewestplanbestemming (een bos kan dus ook in woongebied of agrarisch gebied liggen).

Duurzaam bosbeheer (dunningen, veiligheidsredenen, ziekte..)

Ontbossing

  • Het kappen van bomen om de grond een andere functie of doel te geven (vb. woningbouw, tuin, natuurontwikkeling…).
  • Er verdwijnt een deel bos.
  • Hiervoor moet je een omgevingsvergunning met boscompensatie aanvragen. Meer info vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Acuut gevaar

Dringende kappingen om veiligheidsredenen in een bos kun je direct uitvoeren, maar moet je ten laatste binnen de 24 uur na de kapping melden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
Meer info over het begrip acuut gevaar.

Vellen buiten een bos

Hoogstammige boom (1 meter stamomtrek op 1 m hoogte)

Voor het vellen is een hoogstammige boom is een omgevingsvergunning vereist. 

Let op:

  • In woongebied, agrarisch gebied of industriegebied tot 15 meter van de vergunde woning is geen vergunning vereist.
  • In woonparkgebied is altijd een omgevingsvergunning nodig.

Woonpark

Bij het vellen van bomen in woonparkgebied dient er steeds een verslag bijgevoegd te worden van een gecertificeerd boomverzorger (European Treeworker) waarom de boom geveld moet worden. Het vellen van bomen in woonparkgebied is nooit vrijgesteld van vergunning. Het vrijstellingsbesluit is er niet van toepassing.

Kleine landschapselementen (bomen, bomenrijen, hagen en heggen)

Voor het wijzigen van deze vegetaties in bepaalde kwetsbare gebieden is een natuurvergunning vereist. Meer info kan je vinden op de website van Vlaanderen.

Acuut gevaar

In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester, wegens acuut gevaar, een schriftelijke toestemming geven om de boom te vellen. Je kunt een aanvraag via mail versturen naar omgeving@rotselaar.be. In die mail moet een ondertekend verslag van een boomverzorger zitten waarin hij verklaart dat het noodzakelijk is om de procedure van acuut gevaar te volgen en waarom de gewone omgevingsprocedure niet kan gevolgd worden. Voor bomen in een woonparkgebied dient dat een verslag van gecertificeerd boomverzorger (European Treeworker) te zijn.

Het verslag bestaat minstens uit volgende elementen: 

Maak een afspraak