Vernieuwing stationsomgeving Wezemaal

Update: 24 juni 2024

Actueel

Begin januari begon de aannemer met de vernieuwingswerken. Daarvoor werd de spooroverweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De aannemer werkt aan de riolering in de Bessenlaan en heeft een aantal woningen afgebroken in de buurt van het spoor. Er werd al een nieuwe gasleiding onder het spoor gelegd. Dat gebeurt binnenkort ook voor de riolering.

De werken dreigden begin dit jaar vertraging op te lopen. Een succesvolle tussenkomst van de gemeente zorgde ervoor dat de werken een doorstart maakten. De aannemer maakte een aangepaste planning op om de achterstand in te halen. De vertraging had niets te maken met de hoogte van de tunnel, die met 3,80 meter hoog genoeg is voor (lijn)bussen, vuilniswagens en hulpdiensten, of met de onteigeningen van nabijgelegen woningen, omdat de noodzakelijke onteigeningen in orde zijn.

Wat staat er op de planning?

Als volgende stap plaatst de aannemer damwanden voor een bouwput. Die bouwput wordt daarna gebruikt om de tunnel te maken. Op dat moment wordt de spooroverweg definitief buiten dienst gesteld. Voetgangers en fietsers kunnen vanaf dan gebruik maken van een voetgangersbrug met fietsgoot die de twee perrons met elkaar verbindt.

Vervolgens gaat de aannemer aan de slag om de bouwput verder uit te graven en de tunnel te bouwen. Alles wordt in gereedheid gebracht om uiteindelijk de tunnelkoker van de wegtunnel te kunnen inschuiven. Het einde van de werken is nog steeds voorzien in de zomer van 2025.

Treinvrij weekend

Het volgende treinvrije weekend is voorzien in het weekend van 13 en 14 juli 2024.

Wat?

De heraanleg van de stationsomgeving zal het aanbod van openbaar vervoer in Rotselaar stimuleren. Deze werken zijn noodzakelijk om de mobiliteitsshift te realiseren. Bovendien verbetert de ondertunneling van de Langestraat en een fietsbrug voor fietssnelweg F25 de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid. Het station Wezemaal blijft gedurende de werken functioneel, met uitzondering van de weekends dat er geen treinverkeer is.

Heraanleg fietspaden en rijweg in de Langestraat en Steenweg op Wezemaal

Samen met de vernieuwing komen er nieuwe fietspaden in de Langestraat en de Steenweg op Wezemaal (tot de Sparrenstraat). Op 18 maart 2024 ging het vernieuwingsproject voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en rijbaan in de Langestraat van start. Door die werken te combineren met de vernieuwing van de stationsomgeving, is de impact beperkter.

Lees hier alles over de heraanleg fietspaden en rijweg

Tijdslijn

 • Vanaf 16 oktober 2023 waren er voorbereidende werken in de Kruisboogstraat. Nadien waren er verplaatsingswerken door de nutsmaatschappijen.
 • Sinds 8 januari 2024 werd de overweg permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen momenteel wel nog over de spooroverweg. Dat blijft zo tot de voetgangersbrug met fietsgoot tussen de twee perrons geplaatst wordt in het treinvrije weekend van 13 en 14 juli. Op dat moment wordt de overweg afgesloten voor iedereen tot de opening van de nieuwe tunnel.
 • Op 18 maart 2024 ging het vernieuwingsproject voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en rijbaan in de Langestraat van start. Ook in de Steenweg op Wezemaal, tot aan de Sparrenstraat, komen er nadien nieuwe fietspaden en een vernieuwde rijbaan.
 • In een laatste fase, vanaf de zomer 2024 tot september 2025, worden de toegangshellingen voor de tunnel gebouwd en de stationsomgeving volledig heraangelegd.

Hoe kun je te voet of fietsen?

Je kunt momenteel nog te voet of met de fiets gebruik blijven maken van de spooroverweg.

Te voet of met de fiets kun je ook:

 • Via de trage weg en fietstunnel Pad Onder ’t Spoor om onder het spoor door te steken van de Langestraat naar de Winkelveldbaan of omgekeerd. De gemeente voorziet er tijdelijke verlichting tussen de Langestraat en de tunnel om de veiligheid te verhogen.
 • Iets verderop de tunnel in de Duitsveldbaan gebruiken, een fietsstraat waar verkeer maximaal 30 km/u mag en gemotoriseerd verkeer fietsers niet mag inhalen.
 • De autovrije fietstunnel tussen de Abdijlaan en de Drielindenstraat gebruiken.

Je kunt je fiets parkeren in de stallingen aan het Kippenwinkeltje, de Kruisboogstraat en de Bessenlaan.

Hoe kun je rijden?

Verkeer kan aan beide kanten van de Langestraat tot aan het spoor rijden. Alleen het spoor oversteken is niet mogelijk. De gemeente Rotselaar vraagt aan de aannemer om de bewoners van de Langestraat, Bessenlaan, Winkelveldbaan en Kruisboogstraat op de hoogte te houden over wanneer hun straat niet toegankelijk zou zijn via de Langestraat en welke alternatieven er zijn.

Verkeer tussen Wezemaal en Rotselaar

Vanuit de Langestraat, Middelberg of Wezemaal-Centrum kun je via de Aarschotsesteenweg, de rotonde en de Stationsstraat richting Rotselaar.

Verkeer tussen Heikant en Rotselaar

Vanaf het station of vanuit Heikant kun je via de Steenweg op Wezemaal en de, dan opnieuw opengestelde, Torenstraat richting Rotselaar.

Hoe rijden de bussen van De Lijn?

De buslijnen 335 en 512 zullen tijdens de uitvoering van de werken een aangepaste route volgen. Plan je reis met de online routeplanner van De Lijn.

Buslijn 335

Buslijn 335 en nachtbus N4 tussen Leuven en Aarschot volgen een omleiding vanaf de Aarschotsesteenweg via de rotonde en de Stationsstraat tot aan het Mena-kruispunt om vervolgens terug te draaien naar de rotonde (via Dijlestraat, Molenstraat, Vijfde Liniestraat en Rodenbachlaan). De haltes Rotselaar ‘School’, ‘De Toren’, ‘Steenweg op Wezemaal’, ‘Schoolstraat’ en ‘Heirbaan’ worden vervangen door ‘Dorp’ (Mena-kruispunt). De haltes Wezemaal ‘Station’, ‘Langestraat’ en ‘Vleugtweg’ worden vervangen door Wezemaal ‘School’ of ‘Sollenveld’ (Aarschotsesteenweg).

De bus 335 (Aarschot-Leuven) rijdt momenteel tijdelijk niet langs Heikant. Na het openstellen van de Langestraat voor doorgaand verkeer, herneemt openbaarvervoersmaatschappij De Lijn opnieuw de oorspronkelijke route langs Heikant. Op uitdrukkelijke vraag van gemeente Rotselaar ging De Lijn wel akkoord om een aangepaste route voor buslijn 335 te voorzien tot Rotselaar-Centrum, voor de inwoners van Rotselaar en Heikant.

Een omleiding langs Heikant is volgens De Lijn momenteel niet mogelijk, omdat de bus twee keer tijd verliest in het drukke verkeer aan de rotonde in Rotselaar. De Lijn moet de rij- en rusttijden van de chauffeurs respecteren en is ook dringend op zoek naar meer chauffeurs. Bovendien zou de reistijd van passagiers zo heel lang worden.

De Lijn voorziet, op vraag van de gemeente Rotselaar, wel twee schoolritten (waar iedereen gebruik van mag maken) van en naar Aarschot. De buslijn 335 vertrekt 's ochtends om 7.30 uur aan halte ‘Rotselaar-Heirbaan’ en rijdt naar ‘Aarschot-Demervallei’ langs de scholen van Aarschot. ’s Avonds vertrekt de rit om 15.44 aan ‘Aarschot-Demervallei’ en rijdt de bus door tot halte ‘Rotselaar-Heirbaan’.

Die aanpassing is mogelijk omdat deze extra schoolbussen (waar iedereen gebruik van mag maken) niet moeten doorrijden naar Leuven. Om die reden kan De Lijn reguliere bussen niet naar Heikant laten doorrijden. En is de schoolrit op woensdagmiddag ook niet mogelijk tot aan de Heirbaan in Rotselaar.

Buslijn 512

Schoolbus 512 (waar iedereen gebruik van mag maken) vertrekt ’s ochtends aan de halte Rotselaar ‘Heirbaan’ en rijdt zo via de Steenweg op Wezemaal en de Torenstraat naar Rotselaar en vervolgens verder naar Haacht Don Bosco en Tildonk Sint-Angela (via de omleiding van de werken Provinciebaan). Schoolbus 513 rijdt samen met de schoolbus 512 vanuit Leuven via de Aarschotsesteenweg en rechtstreeks via de Stationsstraat naar Rotselaar en vervolgens (via de omleiding van de werken Provinciebaan) naar Haacht Don Bosco en Tildonk Sint-Angela.

’s Avonds volgt de schoolbus 512 (waar iedereen gebruik van mag maken) dezelfde weg terug en rijdt tot aan de halte Heirbaan en draait terug via de Steenweg op Wezemaal en Gildenstraat om vervolgens terug via de Torenstraat, Stationsstraat en Aarschotsesteenweg naar Leuven te rijden.

Kun je de trein nemen?

De dienstverlening van de NMBS blijft ongewijzigd. Je kunt dus zoals gewoonlijk de trein nemen aan Wezemaal-Station. Enkel tijdens het weekend van 13 en 14 juli 2024 is er geen treinverkeer in Wezemaal. Auto’s kunnen zich parkeren op de parking aan de Winkelveldbaan of op de parking tegenover ’t Kippenwinkeltje, die extra verlicht is. De parking aan de Bessenlaan is niet toegankelijk.

Tijdelijk openstellen Heirbaan

Door de overlap van enkele maanden tussen de lopende riolerings- en wegenwerken in de Zallakenstraat en de vernieuwing van de Wezemaalse stationsomgeving, is de bereikbaarheid van Rotselaar-Heikant tijdelijk beperkt. Daarom wordt - op vraag van de bewoners van Rotselaar-Heikant - de Heirbaan tijdelijk weer opengesteld, door de verkeersfilter op de Heirbaan aan het kruispunt met de Nachtegaalstraat weg te nemen.

Wanneer?

Op vraag van de bewoners en om de spreiding van het verkeer te verzekeren, wordt de Heirbaan vervroegd opengesteld vanaf vrijdag 1 december. De Heirbaan blijft daarna open tot de werken in Zallaken afgerond zijn. Het einde van de werken in Zallaken wordt voorzien in juni 2024.

Welke maatregelen neemt de gemeente?

De Heirbaan is en blijft ook dan een belangrijke fietsroute. Het deel van de Heirbaan tussen de Nachtegaalstraat en de Eekhoornlaan wordt daarom tijdelijk ingesteld als fietsstraat. Er komt ook een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/u op de Heirbaan en de Steenweg op Betekom, met een parkeerverbod aan beide zijden van de straat om de verkeersdoorstroming te verzekeren. Zwaar transport is er verboden, met uitzondering van plaatselijk verkeer. Het lokaal bestuur zal er de verkeersregels duidelijk signaleren en vraagt de lokale politiezone BRT om frequente verkeerscontroles.

Ook de fietsstraat Duitsveldbaan blijft tijdens de werkzaamheden in de Langestraat open voor verkeer. Er wordt een parkeerverbod ingesteld. Het lokaal bestuur zal er de verkeersregels duidelijk signaleren en vraagt de lokale politiezone BRT ook hier om frequente verkeerscontroles.

Project

 • Aanleg wegtunnel: een wegtunnel van twee rijvakken voor gemotoriseerd verkeer met aan weerszijden een verhoogd fietspad (1.75m breed). Aan de kant van het station is een voetpad voorzien dat ook dienst zal doen als onderdoorgang om de 2 perrons van het station te verbinden. De wegtunnel zal de doorstroming van het auto- en fietsverkeer verbeteren en de verkeersveiligheid in de stationsomgeving verhogen.
 • Vernieuwing stationsomgeving: in samenwerking met NMBS wordt ook de stationsomgeving en parking vernieuwd. De beide perrons worden heraangelegd en verhoogd om de reizigers toe te laten vlotter in en uit te stappen. Ook de uitrusting op de perrons zal vernieuwd worden en de perrons worden voorzien van een luifel. Er komt een grote parking ter hoogte van de Bessenlaan en er worden aan beide kanten van het spoor nieuwe overdekte fietsenstallingen met camerabewaking geplaatst.
 • Fietsbrug en aansluiting op de fietssnelweg F25: er komt een fietsbrug ter hoogte van de Langestraat die zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting van de fietssnelweg met de stationsomgeving van Wezemaal. De nieuwe fietsbrug komt parallel naast de sporen te liggen en overspant de nieuwe spoorwegtunnel van de Langestraat. Aan de kant van Wezemaal wordt er een nieuwe aansluiting met de Kruisboogstraat voorzien. De Kruisboogstraat wordt een fietsstraat en zal deel uitmaken van de fietssnelweg F25 Leuven - Aarschot.
 • Vernieuwing rijbaan en fietspaden: gemeente Rotselaar vernieuwt tegelijkertijd met de werken aan het station ook de fietspaden op de Steenweg op Wezemaal en de Langestraat tussen de Sparrenstraat en de Vleugtweg. De fietspaden worden verbeterd heraangelegd in asfalt, net zoals de rijweg in die zone ook wordt vernieuwd in asfalt. Door de werken te bundelen wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt.

Bekijk de vernieuwde omgeving

Meer info

Meer info over dit project op de website van Infrabel: https://infrabel.be/nl/wezemaal-langestraat.