Werken Heikantberg

Laatste update: 28 juni 2024

Actueel

Aquafin en de gemeente Rotselaar plannen riolerings- en wegenwerken voor de vernieuwing van Heikantberg. Voor die vernieuwing werd ondertussen al een aannemer aangesteld. Aannemers Ambaro en Mols werken in samenspraak met de nutsmaatschappijen aan de gedetailleerde planning. Die planning ontvang je, samen met meer informatie over veiligheid en bereikbaarheid, later dit jaar samen met een uitnodiging voor een tweede infomarkt.

Project(zone)

Heikantberg in de volgende straten:

  • Esdreef
  • Deel Wandeldreef: van Dennenlaan tot Berkenlaan
  • Deel Berkenlaan: van Wilgenlaan tot Eekhoornlaan
  • Elzendreef
  • Deel Acacialaan: van Elzendreef tot Populierenlaan
  • Kwikstaartweg
  • Deel Heirbaan: rioleringswerken tussen Wilgenlaan en Eekhoornlaan en vernieuwing weg eveneens tussen Bessenlaan en Eekhoornlaan

Waarom deze vernieuwing?

Het doel van dit vernieuwingsproject is de aanleg van een riolering voor vuilwater op de Heikantberg (Esdreef, deel Wandeldreef, deel Berkenlaan, Elzendreef, deel Acacialaan, Kwikstaartweg en deel Heirbaan). Momenteel ligt in de bovengenoemde straten nog geen riolering en wordt er gebruik gemaakt van sterfputten voor lozing van het afvalwater.

Met de aanleg van de riolering zal het afvalwater afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie van Rotselaar voor het in de waterlopen terecht komt. Dat zorgt voor een proper leefmilieu en zuivere waterlopen, beken en rivieren. Er wordt geen afzonderlijke regenwaterriolering voorzien, maar maximaal ingezet op infiltratie en het ter plaatse houden van het water.

Daarnaast worden de straten opnieuw aangelegd, rekening houdende met het natuurlijke en kleinschalige karakter van het woonparkgebied Heikantberg. In het projectgebied wordt voorzien in drie soorten wegenis: betonstraatstenen met grasdallen, asfaltverharding en harsgebonden grindverharding.

Start van de werken

De werken zelf zullen starten in het najaar van 2024. De riolerings- en wegeniswerken op de Heikantberg starten pas na de finalisering van de rioleringswerken in Zallaken en dus na de openstelling van de Steenweg op Gelrode en Zallakenstraat voor doorgaand verkeer. Zo garanderen we een vlotte bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.