Wilsverklaring euthanasie

Burgerlijke Stand

Wat?

In een wilsverklaring kun je je wil over je levenseinde en eventuele weigering van zorg uitdrukken. Die verklaring wordt gebruikt wanneer je niet meer in staat bent om je wil duidelijk kenbaar te maken.

Je wilsverklaring wordt geregistreerd bij je gemeente. Ze is onbeperkt geldig en kan altijd herzien of ingetrokken worden.

Voorwaarden

 • Meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn.
 • Handelingsbekwaam zijn.
 • Het verzoek moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en niet het gevolg zijn van externe druk.
 • Twee meerderjarige getuigen ondertekenen mee het verzoek. Minstens één van die getuigen heeft geen materieel voordeel bij het overlijden en is dus geen familie.

Hoe aanvragen?

 • Je kunt vrijblijvend informatie krijgen over de wilsverklaring euthanasie. Dat doe je door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina. Deze stap is niet verplicht.
 • Download het formulier.
 • Je kiest twee getuigen. En je kunt eventueel één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen, die op de hoogte worden gebracht wanneer het zover is. Zij moeten het formulier mee ondertekenen.
 • Het ingevulde en getekende formulier laat je registreren bij de dienst Burgerlijke Stand. Dat doe je door een afspraak te maken via de link boven- of onderaan deze pagina.

Opgelet! De datum van ondertekening door de getuigen en eventuele vertrouwensperso(o)n(en) moet gelijk zijn of recenter dan de datum van ondertekening door de aanvrager.

Wat meebrengen?

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring
 • identiteitskaart
 • kopie identiteitskaarten van de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen

Kostprijs?

Gratis.