Woningkwaliteit

De Vlaamse overheid bepaalt minimale kwaliteitsnormen waaraan elke woning moet voldoen. Het gaat om normen voor veiligheid, gezondheid en basiscomfort wat betreft:

  • elektrische installaties
  • gasinstallaties
  • verwarmingsmogelijkheden
  • sanitaire voorzieningen
  • verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden
  • oppervlakte van de woongedeelten
  • stabiliteit en de bouwfysica
  • toegankelijkheid en de veiligheid van trappen en balustrades
  • rookmelders

Vlaamse codex wonen

Kwaliteitsnormen huurwoning

Ook huurwoningen moeten aan deze kwaliteitsnormen voldoen, bovendien zijn er een aantal verplichtingen voor zowel huurder als verhuurder. Bekijk de minimale kwaliteitsnormen en verplichtingen van (ver)huurders op de website van Wonen in Vlaanderen.

Mijn huurwoning voldoet aan de woningkwaliteit

Verhuur je een woning en voldoet deze aan de kwaliteitsnormen? Dan kun je een conformiteitsattest aanvragen om dit te bevestigen.

Mijn huurwoning voldoet niet aan de woningkwaliteit

Huur je een woning of appartement en ondervind je hinder of zijn er gebreken? Dan heb je als huurder meldingsplicht en moet je de eigenaar of verhuurder op de hoogte brengen van de problemen.

Gratis hulp en advies

Elke betrokkene kan beroep doen op gratis advies. De woningcontroleur geeft o.a. ondersteuning bij het noodzakelijk herstel. De woonconsulent geeft informatie over (renovatie- en energie-)premies en subsidies.

Meld een probleem / klacht