Een overzicht met de meest actuele informatie van alle vernieuwingsprojecten vind je via www.rotselaar.be/wegenwerken.

Informatie en dienstverlening

Vrije tijd

Bibliotheek, GC 'de Mena', activiteiten, sport, kinderen en jongeren, wandelen en fietsen, zwemzone 'de Plas', ...

Afval en milieu

Huis-aan-huisophaling, recyclageparken, huisvuilzakken, composteren, afvalkalender, dierenwelzijn, ...

Bouwen en wonen

Adreswijziging, omgevingsvergunning, leegstand, tweede verblijven, verhuis naar het buitenland, bewijs van woonst, buren en wijk, ...

Identiteit, nationaliteit en reizen

Uittreksel strafregister, identiteitskaart (eID), kids-ID, reispas, vreemdelingenkaart, ...

Rijbewijzen

Rijbewijs aanvragen, verlies of diefstal, internationaal rijbewijs, rijbewijs omwisselen.

Onderwijs en opvang

Scholen en academies, kinderopvang, speelplein, premies en subsidies, ...

Geboorte en overlijden

Aangifte geboorte, afschrift geboorteakte, adoptie, overlijden, orgaandonatie, premies en subsidies, ...

Trouwen en samenwonen

Aangifte huwelijk, wettelijk samenwonen, echtscheiding.

Ondernemen en werken

Vacatures, vakantiewerk, ondernemersgids, wijk-werken, reclame maken, ...

Welzijn en gezondheid

Diensten aan huis, OCMW, sociale en financiële hulp, sociale huisvesting, valpreventie, persoonsverzorging, premies en subsidies, ...

Mobiliteit en wegenwerken

Parkeerkaart voor personen met een handicap, parkeerverbod aanvragen, wegenwerken, gemachtigd opzichter, ...

Hulpdiensten en veiligheid

Politie, brandweer, medische hulp, wachtdiensten, preventiedienst, afwezigheidstoezicht woning, ...

Organisatie en bestuur

Beleidsinformatie en contacten, openbaarheid van bestuur, bekendmakingen reglementen, digitaal archief 'trots'

Schade aan weg of stoep • Straatlamp stuk • Sluikstorten • Verkeersoverlast • Geluidsoverlast • Bushokje beschadigd

Activiteitenkalender

Bekijk het volledige vrijetijdsaanbod op www.uitinvlaanderen.be. Organiseer je zelf een activiteit? Voeg ze toe op www.uitdatabank.be.

Volg Rotselaar op Facebook, Instagram en Twitter